BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwonka Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Szymeczko Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Badanie empiryczne skuteczności wykorzystania teorii perspektywy przy profilowaniu ryzyka i doborze portfela inwestycyjnego
Empirical Research on the Effectiveness of Application of the Prospect Theory in Profiling Risk and Selection of Investment Portfolio
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 133, s. 59-73, rys.,tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Teoria perspektywy, Awersja do strat
Empirical researches, Prospect theory, Loss aversion
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na podstawie powyższego badania można stwierdzić, że wartości otrzymane za pomocą szacowania podstawowych współczynników teorii perspektywy za pomocą ankiet i podstawiania ich do wzorów różnią się od wyborów, które powinny zostać dokonane na podstawie klasycznych teorii finansów. Badanie potwierdziło wystąpienie zjawisk i tendencji opisanych w teorii perspektywy w postaci awersji do strat i indywidualnej skłonności do ryzyka. Jednakże próba wymierzenia stałych współczynników w celu oszacowania skali tych zjawisk i dalszego wykorzystania okazała się tylko w połowie satysfakcjonująca. Podstawowy współczynnik skłonności do ryzyka przy rozpatrywaniu zysków okazał się niestabilny i zależny od skali oraz sposobu przedstawienia problemu. Ten sam współczynnik okazał się stały w kontekście strat, co oznacza, że może on być obliczony na podstawie ankiet i użyty przy przewidywaniu zachowań i preferencji inwestorów przy rozpatrywaniu innych problemów decyzyjnych dotyczących strat. Zróżnicowane wyniki przypominają o fakcie, że oparcie wzorów i obliczeń na zmiennych, których podłoże jest czysto psychologiczne, nie daje gwarancji uzyskania porównywalnych wyników. Mimo wszystko wzory uzyskane na podstawie teorii perspektywy zawsze stanowić będą interesujące uzupełnienie klasycznych teorii, pozwalające na lepsze zrozumienie skłonności i preferencji inwestorów.(abstrakt oryginalny)

The article outlines the topic of behavioural finance and describes one of the most important theories in this area, i.e. the prospect theory. The authors examine empirically whether it is possible to apply the prospect theory to profile the investors' risk and if the schemes presented by Kahneman and Tversky adequately reflect individual preferences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernoulli D., Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, "Econometrica", vol. 22, no. 1 (Jan. 1954), s. 23-36.
 2. Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 3. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 4. Daniel K., Hirshleifer D., Subrahmanyam A., Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions, "The Journal of Finance" 1998, vol. 53, Issue 6, 1839-1885.
 5. Goode E., A conversation with Daniel Kahneman; On Profit, Loss and the Mysteries of the Mind, "New York Times" z dnia 5.11.2002.
 6. Hacking I., The Logic of Pascal's Wager, "American Philosophical Quarterly" 1972, vol. 9: 186-192.
 7. Han B., Hsu J., Prospect Theory and Its Applications in Finance, http://www.researchaffiliates. com/ideas/pdf/Working_Paper_Dec_2004_Prospect_Theory_and_Its_ Applications_in_Finance.pdf, data dostępu: 10.10.2012.
 8. Hens T., Brachmann K., Psychologia Rynku dla doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2010.
 9. Hens T., Wang M., Does Finance have a Cultural Dimension, NCCR working paper, University of Zürich 2007.
 10. Hens T., Rieger M. O., The dark side of the moon: structured products from the customer's perspective, http://www.cfr-cologne.de/download/kolloquium/2009/hens-rieger. pdf, data dostępu: 10.10.2012.
 11. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", XLVII 1979 r., s. 263-291.
 12. Nofsinger J. R., Psychologia inwestowania, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 13. O'Boyle E. J., Requiem for homo oeconomicus, "Journal of Market & Morality", vol. 10, no. 2 (Fall 2007), 321-33.
 14. Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2008.
 15. Sherfin H., Beyond Greed and Fear: Understanding of behavioral finance and the Psychology of investing, "Oxford University Press", New York 2002.
 16. Simon H. A., Rationality In Psychology and Economics, "The University of Chicago Press", Chicago 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu