BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksiak Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Systemy premiowania jako podstawowe narzędzie oddziaływania na wyniki pracownika w organizacji
Bonus systems as an essential tool influencing employee's performance in an organization
Źródło
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2012, nr 2 (15), s. 31-39, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Premia, Pracownicy w organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Bonus, Employees in the organization, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecne poglądy i trendy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi kładą nacisk na pracownika, jako na ten zasób firmy, od którego zależy sukces przedsiębiorstwa na rynku w bliższej i dalszej przyszłości. Takie założenie przyjmuje między innymi koncepcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, która mówi, iż uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku jest w głównej mierze zależne od potencjału ludzkiego organizacji. Oczywiście, skuteczne wykorzystanie kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwo jest zależne od właściwej oceny efektów jego pracy oraz wynagrodzenia tych efektów pracy. Istnieją różne formy takiego wynagradzania - materialne i niematerialne. W odniesieniu do wynagrodzeń materialnych, zdecydowanie największą rolę pełnią, oprócz płacy zasadniczej, systemy premiowania. (fragment tekstu)

The aim of this publication is to review issues associated with functioning award bonuses schemes in an organization. The article discusses basic concepts of developing and functioning awarding bonuses systems, as well as basic mistakes which can be made at their design stage. Legal aspects of bonuses and the characteristics of bonus schemes in Polish enterprises have been outlined as well. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Kraków.
  2. Czajka Z. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, Warszawa.
  3. Pytel M. (2011), Wyzwania dla zarządzania systemem pracy w uczących się i rozwijających organizacjach, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 5.
  4. Rapacka M., Mrzygłód J., Rostkowski T. (2004), Wynagrodzenia premiowe, [w:] Rostkowski R. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, 2004.
  5. http://www.tcconcept.pl/?p=publikacje&g=pdf2&s=8, dostęp dnia 20.02.2013 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-5088
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu