BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudy Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Społeczno-kulturowe uwarunkowania ewolucji systemu gospodarczego Hiszpanii
Socio-Cultural Determinants of Spanish Economic System Evolution
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 69, s. 218-229
Tytuł własny numeru
Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych
Słowa kluczowe
System gospodarczy, Zmiany instytucjonalne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Economic system, Institutional changes, Systemic transformation, Social and cultural condition
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
W pracy przedstawiono najważniejsze zjawiska społeczne i kulturowe, które towarzyszyły przemianom gospodarczym i politycznym w Hiszpanii w XX wieku. Można postawić tezę, iż powodzenie procesu budowania porządku gospodarczego i politycznego w Hiszpanii było uzależnione w znacznym stopniu od uwarunkowań społecznych i kulturowych panujących w okresie wprowadzania zmian. (fragment tekstu)

Spain is a very interesting example of a country which has transformed its under-developed economy into an economy that is modern and competitive. This economic and political transformation has been accompanied by crucial social and cultural changes. This article discusses the socio-cultural determinants of Spanish economic system evolution. The first part of the article pays attention to the historical background of changes dated back to the XIX century. The second part discusses the socio-cultural surroundings of evolution of Gen. Franco's dictatorship. The last part of the article stresses the main socio-cultural determinants of contemporary economic system in Spain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Miłkowski, P. Machcewiez: Historia Hiszpanii. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1998, s. 306.
 2. R. Cameron, L Neal: Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych Książka i Wiedza, Warszawa 2004, s. 275-276,
 3. L. Straszewicz: Hiszpania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982, s. 173
 4. J.A. Gonzalo, J.L. Gallizo: European Financial Reporting. Spain. Carnegie International, London 1992, s. 7
 5. S. Balfour: The End of the Spanish Empire 1989-1923. Clarendon Press. Oxford 1997
 6. A. Müller: Od autorytaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa na przykładzie Hiszpanii i Polski. MADO, Toruń 2004. s. 29
 7. J.A. Gill: Causas deI desarrollo económico, Espana en Europa: 1900-2000. Minerva Ediciones. Madrid 2001. s. 8.
 8. Z. Podlasiak: Ekonomiczno-społeczne problemy krajów Unii Europcjskiej. Uniwersytet Łódzki. Łódź 2001, s. 86-87
 9. R. Hofmann: Polityka regionalna w kontekście przemian demokratycznych w państwie dyktatury - przykład Hiszpanii. W: Zmiany konstytucyjne związane z członkostwem w Unii Europejskiej. Red. K. Wójtowicz. Instytut Europejski, Łódź 1998. s. 151-152
 10. G. Caballero: The Dynamic of Spanish Instutional Evolution Towards Economic, Social and Political Decentralization 1950-2000: Markets, Democracy and Federalizm for Economic Development. EAEPE Conference, Maastricht 2003, s. 7
 11. A. Lorca: Wpływ przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej na gospodarkę hiszpańską. W: Hiszpańska droga do Unii Europejskiej, Red. A Zakrzewska. Instytut Europejski, Łódź 1998, s. 25
 12. G. Bernatowicz: Europejska polityka Hiszpanii. Wnioski dla Polski. "Sprawy Międzynarodowe" 1993. nr 4, s. 85- 100.
 13. Politica economica espanola. Red. M.A.G. Martin. Editorial Universidad S.A. Madrid 1996, s. 340
 14. J.M. Louzek: Zagadnienie równości kobiet i mężczyzn w UE. Instytut Sobieskiego, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 4 (20)/2007, s. 108 (s. 102-111)
 15. A. Palacio: Doświadczenia hiszpańskie w procesie harmonizacji prawa. W: Hiszpańska droga do Unii Europejskiej, Red. A Zakrzewska. Instytut Europejski, Łódź 1998, s. 81
 16. Równowaga praca - życie. Studium porównawcze Finlandia - Polska - Hiszpania. Red. C. Sadowska-Snarska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2007. s. 179.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu