BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orlik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Próby tworzenia makroekonomii behawioralnej a modyfikacja modelu homo oeconomicus
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2012, nr 32, s. 9-22, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami
Słowa kluczowe
Makroekonomia, Teoria ekonomii, Kryzys gospodarczy, Homo oeconomicus, Ekonomia behawioralna
Macroeconomics, Economic theory, Economic crisis, Homo oeconomicus, Behavioral economics
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jedną z podstaw panującego obecnie modelu ekonomicznego jest założenie o racjonalności podejmowania działań przez przewidującego i kalkulującego człowieka - homo oeeonornieus. Teoria stworzona na bazie tego założenia nie może sobie jednak poradzić z takimi zjawiskami, jak kryzys ekonomiczny po 2007 r. Do głosu dochodzą więc nowe koncepcje, np. makroekonomia behawioralna, rozszerzające obecny paradygmat o zachowania nieracjonalne. W najbardziej kompleksowy sposób kwestie te ujmuje praca George'a Akerlofa i Roberta Shillera Zwierzęce instynkty, analizująca takie czynniki, jak zaufanie, uczciwość, działania antyspołeczne, iluzja pieniądza i dominujące w narracji publicznej opowieści. Analiza ta daje podstawy do stworzenia nowej szkoły w makroekonomii. Artykuł prezentuje te podstawowe założenia w kontekście wydarzeń związanych z kryzysem ekonomicznym.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A. Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior, "The American Economic Review" 2002, vol. 92,nr 3.
 2. Akerlof G.A., Kranton R.E., Identity Economics. How our identities shape our -work, wages, and well-being, Princeton University Press, Princeton - Oxford 2010.
 3. Akerlof G.A., Shiller R.J., Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma -wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Studio Emka, Warszawa 2010.
 4. Attali J., Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem?, Studio Emka, Warszawa 2010.
 5. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 6. De Grauwe P., Animal Spirits and Monetary Policy, "Economic Theory" 2011,vol.47,nr 2-3.
 7. Hosseini H., 'George Katona: A founding father of old behavioral economics, "The Journal of Socio- -Economics" 2011, vol. 40.
 8. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica" 1979, vol. 47.
 9. Krugman P., Credibility, Chutzpah and Debt, "New York Times" 7.08.2011.
 10. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 11. Mączyńska E., Ekonomia a przełom cywilizacyjny, "Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 12. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI -wieku, CeDeWu, Warszawa 2009.
 13. Özcan В., Bjernskov С., Social trust and human development, "The Journal of Socio-Economics" 2011, vol. 40.
 14. Polowczyk J., Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, "Ekonomista" 2010, nr 4.
 15. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
 16. Roubini N., Mihm S., Crisis Economics. A crash course in the Future of Finance, Penguin Press, NewYork2 010.
 17. Rozmowa Jacka Żakowskiego z Romanem Frydmanem, "Polityka", Niezbędnik inteligenta, 8.03. 2008.
 18. Shiller R.J., How National Belt-Tightening Goes Awry, "New York Times" 19.05.2012.
 19. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 20. Stiglitz J.E., Freefall: America, free markets, and the sinking of the -world economy, W.W. Norton & Company, New York 2010.
 21. Tomer J.F., What is Behavioral Economics?, "Journal of Socio-Economics" 2007, vol. 36.
 22. Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, t. II, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu