BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Wodecka-Hyjek Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji
Organisational Slack and Innovativeness of Organization
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 5 (CD), s. 773-778, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Luz organizacyjny, Zarządzanie, Innowacje, Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw
Organizational slack, Management, Innovations, Innovative character, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Koncepcja luzu organizacyjnego jest przedmiotem licznych badań w zagranicznej literaturze przy jednoczesnym bardzo słabym rozpowszechnieniu w krajowych publikacjach. Niniejsze opracowanie przedstawia w sposób syntetyczny wyniki analizy głównych wniosków dotyczących relacji między luzem organizacyjnym a innowacyjnością organizacji. Dostrzeżony problem dotyczy braku jednolitego rozumienia luzu jako przedmiotu badań, co skutkuje odmiennymi konkluzjami odnośnie do jego wpływu na funkcjonowanie organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności organizacji. Przeprowadzona analiza wykazała odmienne traktowanie luzu jako zmiennej zależnej i niezależnej. Przyjmowanie różnych cech (wymiarów) luzu i przedmiotów badań sprawia, iż porównanie wyników jest w wielu przypadkach niemożliwe. Powyższa diagnoza powinna zachęcić polskich naukowców do podjęcia studiów dotyczących luzu organizacyjnego, co pozwoliłoby uzupełnić i wzbogacić istniejący stan wiedzy na ten temat. (abstrakt oryginalny)

The concept of organizational slack is a subject of numerous studies in the foreign literature but weakly disseminated in the Polish publications. The objective of the study is to present the results of analysis dedicated to the main conclusions emerging from related studies on organisational slack and innovativeness of organization. The noticed problem concerns the differentiation in a common understanding of the organisational lack as a research subject. It leads to different conclusions of the lack's impacts on the functioning of the organization with special attention given to the innovativeness. The conducted analysis showed various interpretations of the slack as the variable dependent and independent. Depending on the chosen perspective for assessing the slack as the research subject, the comparison of results is impossible in many cases. The above mentioned diagnosis should encouraged Polish scientists to undertake studies on organizational slack, which would enrich the current state-of-the-art on this subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adkins P.S. (2005), Organisational Slack Resources, the Definitions and Consequences for Business Flexibility and Performance: an Empirical Investigation, Doctoral thesis, Aston University, Birmingham, http://eprints.aston.ac.uk/10793/1/Adkins%2C_Paul_S_2005.pdf [dostęp: 03.10.2013].
 2. Bourgeois L. (1981), On the Measurement of Organizational Slack, Academy of Management Review, no. 6, s. 29-39.
 3. Child J. (1972), Organisational Structure, Environment and Performance: the Role of Strategic Choice, Sociology, no. 6, s. 1-22.
 4. Cummings L. (1965), Organizational Climates for Creativity, Academy of Management Journal, Sep. 65, vol. 8, iss. 3, s. 220-227.
 5. Cyert R.M., March, J.G. (1992), A Behavioral Theory of the Firm, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jork.
 6. Damanpour F. (1991), Organizational Innovation: A Meta-analysis of Effects of Determinants and Moderators, Academy of Management Journal, vol. 34, no. 3, s. 555-590.
 7. Daniel F., Lohrke F.T., Fornaciari Ch.J., Turner R.A. (2004), Slack Resources and Firm Performance: a Meta-analysis, Journal of Business Research, vol. 57, iss. 6, s. 565-574.
 8. Geiger S.W., Cashen L.H. (2002), A Multidimensional Examination of Slack and Its Impact on Innovation, Journal of Managerial Issues, vol. 14, no. 1, s. 68-84.
 9. Geiger S.W., Makri M. (2006), Exploration and Exploitation Innovation Processes: The Role of Organizational Slack in R & D Intensive Firms, Journal of High Technology Management Research, vol. 17, iss. 1, s. 97-108.
 10. Gorynia M. (1999), Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, Ekonomista, nr 4, s. 531-546.
 11. Greenley G., Oktemgil M. (1998), A Comparison of Slack Resources in High and Low Performing British Companies, Journal of Management Study, no. 35, s. 377-398.
 12. Herold D. M., Jayaraman N., Narayanaswamy C.R. (2006), What Is the Relationship between Organizational Slack and Innovation?, Journal of Managerial Issues, vol. 18, no. 3, s. 372-392.
 13. Innovation Policy: Updating the Union's Approach in the Context of the Lisbon Strategy (2003), COM (112) Final, Bruksela, 11.03.2003, http://ec.europa.eu/ [dostęp: 30.10.2013].
 14. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 15. Jensen M. (1986), Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, American Economic Review, no. 76, s. 323-329.
 16. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2006), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Leitner J.S. (2009) Organizational Slack and Its Impact on Innovation in Nonprofit Organizations. A Theoretical and Empirical Approach, Doctoral thesis, WU Vienna University of Economics and Business, http://epub.wu.ac.at/1894/ [dostęp: 03.10.2013].
 18. Nohria N., Gulati, R. (1996), Is Slack Good or Bad for Innovation?, Academy of Management Journal, no. 39 (5), s. 1245-1264.
 19. Nohria N., Gulati R. (1997), What Is the Optimum Amount of Organizational Slack? A Study of the Relationship between Slack and Innovation in Multinational Firms, European Management Journal, vol. 15, no. 6, s. 603-611.
 20. Sosnowska A. (2000), Systemy zarządzania firmą innowacyjną, w: Zarządzanie firmą innowacyjną, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Difin, Warszawa.
 21. Tan J. (2003), Curvilinear Relationship Between Organizational Slack and Firm Performance: Evidence from Chinese State Enterprises, European Management Journal, vol. 21, no. 6, s. 740-749.
 22. Tan J., Peng W. (2003), Organizational Slack and Firm Performance During Economic Transitions Two Studies from an Emerging Economy, Strategic Management Journal, vol. 24, iss. 13, s. 1249-1263.
 23. Wefald A.J., Katz J.P., Downey R.G., Rust K.G. (2010), Organizational Slack, Firm Performance, and the Role of Industry, Journal of Managerial Issues, vol. 22, no. 1, s. 70-87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu