BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Riedel Rafał (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Teoria optymalnych obszarów walutowych a budowa unii walutowej w Europie
Theory of Optimal Currency Areas and Building the Monetary Union in Europe
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 2, s. 7-16
Słowa kluczowe
Optymalny obszar walutowy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Optimum Currency Areas (OCA), Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Aktualny kryzys gospodarczy zakwestionował samo sedno projektu integracyjnego w Europie - walutę euro. W związku z tym zasadne jest odniesienie się do samych koncepcyjnych podstaw Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli teorii optymalnych obszarów walutowych Roberta Mundella. Warto zadać sobie pytanie, czego uczy nas kryzys i jakie aplikowane są środki naprawcze, a także jak aktualna sytuacja weryfikuje ową teorię. Celem niniejszej analizy jest rekonstrukcja głównych twierdzeń teorii optymalnych obszarów walutowych i próba ich interpretacji przez pryzmat stanu zaawansowania w europejskiej unii walutowej i szerzej w Unii Europejskiej jako takiej. Podobnie jak proces integracji europejskiej wymyka się ramom tradycyjnych teorii stosunków międzynarodowych, tak samo unikatowość konstrukcji europejskiej unii walutowej przejawia się również w wymiarze teoretycznym. Widać, że klasyczne teorie, takie jak teoria optymalnych obszarów walutowych nie stanowią skutecznego wehikułu eksplanacyjnego pozwalającego zrozumieć, wyjaśnić i - co najważniejsze - prognozować proces budowy unii walutowej i jej komponentów. (abstrakt oryginalny)

The current economic crisis questioned the very core of the integration project in Europe - the euro. It is therefore legitimate to challenge the intellectual foundations of the Economic and Monetary Union, namely the 'Optimal Currency Areas' (OCA) theory by Robert Mundell. What can we learn from the crisis and the applied recovery measures about the theoretical assumptions, how the present situation verifies the key statements of the theory, how should we interpret its conclusions in the prism of the crisis - its origins and consequences. This paper aims at the better understanding of the current state of the monetary union building process in Europe. It informs us that just like the classical IR theories do not stick precisely to the EU integration processes, the same the OCA theory is not a universal remedy for the better explanations of all the nuances of economic governance in the European Union and it cannot act as the ultimate reference point in the conceptualisations on the optimal construction of the monetary union in Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiec J., Unia ekonomiczna i walutowa. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wrocław 2001.
  2. Borowski J., Polska i UGW: optymalny obszar walutowy?, "Materiały i Studia" 2000, nr 115.
  3. De Grave P., Economics of monetary union, New York 2007.
  4. Fidrmuc J., Korhonen I., The euro goes East. Implications of the 2000-2002 economic slowdown for synchronization of business cycles between the euro area and CEECs., Bank of Finland, "BOFIT Discussion Papers" 2003, nr 6.
  5. Kenen P., The theory of optimum currency areas: an eclectic view, [w:] Monetary problems of the international economy, R. Mundell, A. Swoboda (eds.), Chicago & London 1969.
  6. Kouparitsas M.A., Is the United States an optimum currency area? An empirical analysis of regional business cycles, "Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper" 2001-21, http://www.chicagofed.org/digital_assets/publications/working_papers/2001/Wp2001-22.pdf (01.02.2013).
  7. McKinnon R., Optimum currency areas, "The American Economic Review" 1963, vol. 53.
  8. Mundell R., A theory of optimum currency areas, "The American Economic Review" 1961, vol. 51.
  9. Riedel R., Kryzys w strefie euro a problem legitymacji władzy w Unii Europejskiej, "Unia Europejska.pl" nr 6 (217), 2012.
  10. Wojnicka E., Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych, "Ekonomista" 2001 nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu