BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyk Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Aspekty metodologiczne współpracy sądów cywilnych w Unii Europejskiej
Methodological Aspects of Cooperation Between Civil Courts in the European Union
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 2, s. 17-25
Słowa kluczowe
Prawo cywilne, Sądownictwo, Współpraca, Zarządzanie, Współpraca sądowa
Civil law, Judicature, Cooperation, Management, Judicial cooperation
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Tekst dotyczy podstaw teoretyczno-metodologicznych współpracy sądów cywilnych w Unii Europejskiej. Brak bowiem publikacji, odwołujących się przy omawianiu problematyki do tego aspektu. Punktem wyjścia w tych rozważaniach jest neofunkcjonalizm i wywodzące się z niego spill-over. W ujęciu klasycznym sprowadza się on do trzech poziomów zarządzania: ponadnarodowego, narodowego i regionalnego. Biorąc pod uwagę, iż sądy cywilne (rozstrzygające spory między obywatelami) otrzymały w efekcie tych procesów nowego prawodawcę, (tj. UE), stwierdzenie, że ukształtował się nowy poziom w Multi-level Governance, który można określić jako obywatelski, jest uprawnione. Poziom ten funkcjonuje obok poziomu regionalnego. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the theoritical-methodological basis of cooperation between civil courts in the European Union since there are no publications concerning this specific aspect of the issue. The starting point of the discussion is neofunctionalism and following spill-over. In the classic understanding it is divided into three levels of national, national and regional governance. If we take into consideration the fact that civil courts (which settle disputes between citizens) have received a new legislator (i.e. EU), it is rational to state that there appeared a new level in Multi-level Governance which can be described as civic governance and which operates next to regional level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. den Boer M., Justice and Home Affairs Cooperation in the European Union: Current Issues (1996), http://eipa-nl.com/public/public_eipascope/96/1/3.html (15.01.2013).
  2. Ereciński T., Ciszewski J., Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2000.
  3. Konopacki S., Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej, Ernsta Haasa i Leona Lindberga, "Studia Europejskie" 1998, nr 3.
  4. Monar J., Justice and Home Affairs in a Wider Europe: The Dynamics of Inclusion and Exclusion, 2000, http://www.one-europe.ac.uk/subpages/monarW7.pdf (15.01.2013).
  5. Ruszkowski J., Metoda fuzzy set w badaniach wielopoziomowego systemu politycznego UE, "Przegląd Europejski" 2010, nr 1.
  6. Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
  7. Ruszkowski J., Teorie systemu politycznego Unii Europejskiej, [w:] Europeizacja - mechanizmy wymiary efekty, A. Pocześniak, R. Riedel (red.), Toruń 2010.
  8. Zielińska-Głębocka A., Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, "Studia Europejskie" 1999, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu