BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czub Jarosław Filip (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w ramach europejskiej polityki spójności
European Union Funds for Entrepreneurs in the Framework of the European Cohesion Policy
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 2, s. 57-71, tab., mapa, schemat, wykr.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
EU funds, Source of financing, Small business
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na wsparcie polskich przedsiębiorców. Analizie poddano istotę funduszy, genezę oraz specyfikę, która ilustruje cechy charakterystyczne dla tej formy dofinansowania przedsiębiorców. Przedstawiono typologię funduszy UE i funkcjonujących w ich zakresie programów operacyjnych. Cel artykułu sprowadza się do analitycznego zobrazowania możliwości uzyskania dofinansowania polskiego przedsiębiorcy w ramach IV Perspektywy Finansowej 2007-2013 r. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to present external sources of funding from European Union funds intended to support Polish entrepreneurs. It analyses funds, their origins and specific character which illustrates the essential characteristics of this form of financing for entrepreneurs and presents a typology of EU funds and their functioning in the Operational Programmes. The purpose of the article is to illustrate the Polish entrepreneurs' analytical capabilities to obtain funds under the IV Financial Perspectives 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski P.F., Unia: Nowa perspektywa finansowa 2014-2020: Zmiana priorytetów w samorządach, "Europejski Doradca Samorządowy" 2011, nr 1 (16).
 2. Borucki M., Słownik Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 3. Cholawo-Sosnowska K., Karbowska K., Wnukowska A., Unia Europejska: słownik terminów i pojęć, Warszawa 2004.
 4. Czub J.F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 5. Encyklopedia Unii Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2004.
 6. Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 7. Izdebska B., Teraz dotacje. Fundusze unijne dla Ciebie na rozwój Twojej firmy, Warszawa 2009.
 8. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013, Warszawa 2008.
 9. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000.
 10. Rogoda B., Fundusze pomocowe Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorczość, Kraków 2009.
 11. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu