BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babić Marko (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
"Zaklęty krąg sprzeczności" : synteza społeczna i interes narodowy w Serbii (zarys problemu)
"Vicious Circle of Contradictions" : Social Synthesis and National Interest of Serbia (Problem Outline)
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 2, s. 87-98
Słowa kluczowe
Interes narodowy, Nacjonalizm, Sytuacja społeczno-polityczna
National interest, Nationalism, Social and political conditions
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Serbia
Serbia
Abstrakt
Serbia charakteryzuje się niestabilnością polityczną i państwową od początku swojej nowożytnej historii. Problemy z określeniem racjonalnego interesu narodowego, kwestie granic państwa, strategii rozwoju pokazują, że w tym kraju istnieją poważne problemy z utworzeniem syntezy społecznej rozumianej jako "wartość dodana" własnej historii - uczenie się na błędach i wyciąganie właściwych wniosków. Praca stanowi próbę pokazania, dlaczego serbskie elity pozostają nieskuteczne w tworzeniu funkcjonalnego systemu społecznego w dominującym kontekście społecznym (w tym racjonalnie pojętego interesu narodowego jako fundamentalnego warunku stabilności społecznej). (abstrakt oryginalny)

Since the beginning of its modern history Serbia has been characterised by political and state instability. The issues regarding determination of a rational national interest, the questions of country's borders and development strategy show that the country has considerable problems to create a social synthesis understood as "positive value" of the country's history - learning from its own mistakes and drawing correct conclusions. The paper is an attempt to present the reasons for which the actions of Serbian elites remain ineffective in creating a functional social system in the dominating social context (including a reasonable national interest as a fundamental condition of social stability). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babić M., Aporie tożsamości. Serbowie, Chorwaci i Unia Europejska, [w:] Problemy aksjologiczne w relacjach Unii Europejskiej z Bałkanami, F. Gołembski, M. Babić (red.), Warszawa 2012.
 2. Bauman Z., Modernity, [w:] The Oxford Companion to Politics of the World, J. Krieger (red.), Oxford 2001.
 3. Braudel F., Historia i trwanie, Warszawa 1971.
 4. Cvetičanin N., Proces konstituisanja političke i društvene elite u srpskom društvu - problem diskontiuiteta i fl uktuirajućeg legitimiteta, "Nacionalni Interes" 2010, vol. 9, No. 3.
 5. Dimitrijević V., Pojam nacionalnog interesa i medjunarodni položaj Srbije, [w:] Nacionalni i drzavni interes moderne Srbije, D. Vujadinović, V. Goati (red.), FES, Beograd 2007.
 6. Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa 2006.
 7. Kuljić T., Knez Miloš, Nikola Pašić, Tito, "Jugoslovenski istorijski časopis" 1997, No. XXX.
 8. Ljušić R., Knjiga o Načertaniju: Nacionalni i državni program Kneževine Srbije, Beograd BIGZ, 1993.
 9. MacKenzie D., Ilija Garasanin: Balkan Bismarck, Boulder: East European Monographs 1985.
 10. Manetović E., Nacertanije and Nationalism, "The Historical Review" 2006, vol. 3.
 11. Morgenthau H., Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York 1978.
 12. Oakeshott M., On Human Conduct, Oxford 1975.
 13. Pešić V., Nacionalizam nemoguće države, "Helsinška Povelja" 2006, nr 99-100.
 14. Popper K., Nędza historycyzmu, Warszawa 1999.
 15. Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa, Warszawa 1993.
 16. Ramet S., The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation 1918-2005, Bloomington 2006.
 17. Stančić N., Problem Načertanija Ilije Garašanina u našoj historiografi ji, "Historijski zbornik" 1971, XXI-XXII.
 18. Stone L., Fawtier S., Jane C., An open elite? England 1540-1880, Oxford 1986.
 19. Дивјак C., Проблем идентитета; Kултурно, Eтничко, Hационално и Индивидуално, Службени Гласник, Београд 2006.
 20. Страњаковић Д., Како је постало Гарашаниново "Начертаније", Споменик СКА, XCI, Београд 1939, s. 76-102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu