BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zymonik Krzysztof (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Innowacyjne rozwiązania w gwarancji jakości
Innovative Solutions in the Quality Guarantee
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 300, s. 141-149, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Innowacje w zarządzaniu
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Konsument, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Innovations, Enterprises, Consumer, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnąca konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie takich rozwiązań, które stworzą im szansę na sukces rynkowy. Jednym z nich jest instytucja gwarancji dotycząca jakości produktu. Poprzestanie przedsiębiorców na standardowych rozwiązaniach gwarancyjnych jest działaniem mało skutecznym. Oferta gwarancyjna przedsiębiorcy musi być postrzegana przez klienta/konsumenta jako coś nowego, odmiennego, korzystniejszego w porównaniu z konkurentami. Propozycje przedstawiane przez gwaranta muszą wychodzić poza ogólnie przyjęte standardy.(abstrakt oryginalny)

Increasing competition requires from the organisations to look for solutions which give them a chance for market success. Product guarantee is one of such possibilities. Common guarantee solutions are neither sufficient nor long-term. Guarantee offer of an entrepreneur must be seen by the customer/consumer as something new, different, more favorable in comparison with competitors. Proposals presented by a guarantor have to go beyond familiar frames.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Byrd J., The Innovation Equation - Bulding Creativity and Risk Taking in Your Organization, Jossey- -Bass Publishing, San Francisco 2003.
 2. Czarnota A., Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej nr 3 (2009/13).
 3. Drucker C.E., Zarządzanie w czasach burzliwych, Warszawa 1995.
 4. Drucker C.F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 5. Drucker C.F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.
 6. Dyrektywa 99/44/WE z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.Urz. WE L 171 z 7.07.1999).
 7. Fiedor B., Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979.
 8. http://www.portfel.pl/pdf/art4667 (26.10.2012).
 9. http://ce.computers.toshiba-europe.com/innovation/pl/services/warranty-extension/ (26.10.2012).
 10. http://www.bosch-professional.com/pl/pl/serwis/gwarancja/gwarancja.html (5.10.2012).
 11. http://www.electroworld.pl/strona/przedluzona_gwarancja (26.10.2012).
 12. http://www.euro.com.pl/pomoc.xml (26.10.2012).
 13. http://blogi.ifin24.pl/trystero/2009/11/09/rozszerzona-gwarancja-asymetria-informacji-i-psychologia- awersji-do-ryzyka/ (26.10.2012).
 14. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 15. Kasprzak A., Pelc K.I., Innowacje. Strategie techniczne i rozwojowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 16. Kotler Ph., Kotler o marketingu - Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, Wydawnictwo New Media, Warszawa 2010.
 17. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 18. McKeown M., The Truth About Innovation, Pearson/Financial Times, New York 2008.
 19. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, OECD and Eurostat, 2005.
 20. Pecyna M., Ustawa o sprzedaży konsumenckie - komentarz, wyd. 2, ABC a WoltersKluwer business, Warszawa 2007.
 21. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 22. Stefanicki R., Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Zakamycze 2006.
 23. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 24. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
 25. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna WoltersKluwer business, Warszawa 2011.
 26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 27. Ustawia z dnia 27 czerwca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU nr 141, poz. 1176 z późn. zm).
 28. Wieczorek E., Sprzedaż konsumencka, [w:] Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, red. E. Nowińska, P. Cybula, Zakamycze 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu