BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchalski Józef (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacyjność w procesie kształcenia w oparciu o doświadczenia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
Innovation in the Process of Education Based on the Experience of University of Business in Wrocław
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 300, s. 94-102, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Innowacje w zarządzaniu
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Szkolnictwo wyższe
Innovations, Innovative character, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia innowacji i podjęto próbę zdefiniowania uczelni innowacyjnej. Podkreślono, że nie jest to zadanie łatwe. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie rozwiązania w procesie kształcenia uczelni wyższej tworzą jej innowacyjny obszar kształcenia. Próbę odpowiedzi podparto doświadczeniami autora artykułu. Właśnie praktyczne doświadczenia z wdrażania proinnowacyjnych działań w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu były zasadniczą treścią niniejszego tekstu.(abstrakt oryginalny)

The article presents the basic concepts of innovation and attempts to define an innovative university. It has been emphasized that the definition is not easy and accurate. For this university the answers to the question: What are the solutions in the process of university education to make it an innovative area of education? have been looked for. An attempt to answer this question is based on the experience of the author of the article. His practical experience with the implementation of pro-innovative activities at the University of Business in Wroclaw constitutes the basic content of this article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P., Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu. Cz. 2. Określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych, Projekt Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, POKL.08.01.04-02-003/08, Wrocław 2010.
  2. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA, Warszawa 2000.
  3. Hopej M., Hopej-Kamińska M., Kamiński R., Wpływ stopnia centralizacji na innowacyjność przedsiębiorstwa, [w:] M. Hopej (red.), Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
  4. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  5. Kwieciński L., Moroń D., Sroka J., Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu. Cz.1. Określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych, Projekt Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, POKL.08.01.04-02-003/08, Wrocław 2010.
  6. Łobaziewicz M., Współczesne kierunki rozwoju przedsiębiorstw: innowacyjność i zarządzanie jakością, [w:] M. Hopej (red.), Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
  7. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1999.
  8. Stecyk A., Abc eLearningu. System LAMS, Difin, Warszawa 2008.
  9. Szkudlarek J., Zalecenia Komisji Europejskiej - klastry innowacyjne jako element polityki innowacyjności państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] W. Bokajło, A. Wiktorowska-Święcka (red.), Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.
  10. Zastosowanie e-learningu w kształceniu ekonomistów, materiały z realizacji projektu Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku Ekonomia - publikacja podsumowująca, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu