BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarucki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania
Typology of Management Problem Solving Methods
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 5 (CD), s. 161-169, tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Rozwiązywanie problemów, Typologia, Klasyfikacja, Metody zarządzania
Management, Solving problems, Typology, Classification, Methods of management
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Liczne próby uporządkowania podstawowego instrumentarium metodologicznego wykorzystywanego przez menedżerów dotychczas nie zaowocowały opracowaniem wyczerpującej klasyfikacji metod zarządzania. Celem artykułu jest opracowanie typologii metod rozwiązywania problemów zarządzania. Na początku zostanie przedstawiona istota problemów zarządzania. Następnie dokonany będzie przegląd klasyfikacji metod zarządzania. W kolejnej części zaprezentowana zostanie propozycja typologii metod rozwiązywania problemów zarządzania oraz wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)

The contemporary scientific literature addressing the management methods' classification is scarce. The main goal of the paper is to build a typology of management problem solving methods. First, the essence of management problems is presented. Second, the literature review on the management methods' classifications is conducted. Next part presents the proposal of the typology of management problem solving methods, conclusions and suggestions for the future research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
 2. Budzanowska M. (1967), Próba klasyfikacji metod zarejestrowanych przez A. Molesa, Prakseologia, nr 26.
 3. Burganova L.A. (2012), Teoria upravlenia, wyd. 3, Infra-M, Moskwa.
 4. Chauvet A. (1997), Metody zarządzania. Przewodnik, Poltext, Warszawa.
 5. Ćwiklicki M. (2011), Ewolucja metod organizatorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 203.
 6. Drevet A. (1971), Les grandes methodes d'action à l'usage des dirigeants, Fayard-Mame, Paris.
 7. Drucker P.F. (2004), Menedżer skuteczny, MT Biznes, Konstancin-Jeziorna.
 8. Drucker P.F. (2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 9. Hector D., Christensen C., Petrie J. (2009), A Problem-structuring Method for Complex Societal Decisions: Its Philosophical and Psychological Dimensions, European Journal of Operational Research, vol. 193.
 10. Kepner Ch.H., Tregoe B.B. (1965), The Rational Manager, Mc Graw-Hill, New York.
 11. Kerzencev P.M. (1968), Principy organizacii, Ekonomika, Moskwa.
 12. Komarov E.I. (2010), Obscij menedzment, Infra-M, Moskwa.
 13. Kotarbiński T. (1969), Traktat o dobrej robocie, wyd. 4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 14. Kozina A. (1993), Próba typologii metod i technik analizy zależności organizacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 407.
 15. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M. (1982), Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa.
 16. Kurnal J., Koźmiński A. (1972), Some Research Problems of Decision Making in Economic Organizations, Prakseologia, nr 44.
 17. Lisiński M. (2013), Współczesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu, Zarządzanie i Finanse, nr 4, cz. 1.
 18. Lisiński M. (2011), Analiza metodologii nauk o zarządzaniu, w: Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 19. Lisiński M. (1992), Wariantowanie w projektowaniu organizatorskim, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 105.
 20. Maciak J. (2009), Klasyfikacja metod, koncepcji, technik i narzędzi zarządzania, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4.
 21. Magruk A., Jańczuk E. (2009), Typologia i klasyfikacja metod badawczych foresightu technologicznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, Katowice.
 22. Martyniak Z. (1987), Organizatoryka, PWE, Warszawa.
 23. Martyniak Z. (1976), W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania, Przegląd Organizacji, nr 8.
 24. Martyniak Z. (1976), Elementy metodologii organizowania, PWN, Warszawa.
 25. Mikołajczyk Z. (1976), Metody i techniki organizacji i zarządzania - próba klasyfikacji, Przegląd Organizacji, nr 7.
 26. Mikołajczyk Z. (1994), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 27. Mingers J. (2003), A Classification of the Philosophical Assumptions of Management Science Methods, Journal of the Operational Research Society, vol. 54.
 28. Mouchot J.M., Moles A. (1971), Les methodes des sciences humaines dans l'entreprise, Fayard-Mame, Paris.
 29. Mreła H. (1977), Koncepcje klasyfikacji metod i technik zarządzania, Przegląd Organizacji, nr 5.
 30. Penc J. (1996), Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 31. Potocki A. (1994), Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G. Schmidta, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 445.
 32. Potocki A. (1992), Wybrane metody humanizacji pracy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 33. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 34. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 35. Schmidt G. (1980), Die Entwicklung von Organisationsmethoden und Techniken, Zeitschrift Führung + Organisation, nr 6.
 36. Stabryła A., Trzcieniecki J. (1980), Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 37. Stewart D.M. red. (2002), Praktyka kierowania, wyd. 2, PWE, Warszawa.
 38. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 39. Szarucki M. (2013), Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, Zarządzanie i Finanse, nr 4, cz. 1.
 40. Targalski J. (1986), Organizacyjne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 75.
 41. Wójcik T. (1965), Zarys teorii klasyfikacji, PWN, Warszawa.
 42. Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, wyd. 7, PWN, Warszawa.
 43. Ziemski S. (1967), Metoda typologiczna i jej zastosowanie w prakseologii, Prakseologia, nr 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu