BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Pomiar i raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Enterprise Sustainable Development Measurement and Reporting
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 5 (CD), s. 215-221, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ramowe Zasady Raportowania, Przedsiębiorstwo, Pomiary, Rozwój zrównoważony, Raportowanie, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność
Global Reporting Initiative (GRI), Enterprises, Measurement, Sustainable development, Reporting, Enterprise sustainable development, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Coraz więcej przedsiębiorstw dokonuje pomiaru i publikuje raporty zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój wymaga zintegrowania działań w trzech kluczowych obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Dla zapewnienia prawidłowej i wiarygodnej informacji bardzo ważna jest metodyka pomiaru zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest analiza i porównanie najważniejszych metod pomiaru i raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. W artykule omówiono przewodnik Global Reporting Initiative jako system raportowania zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono także nowy standard społecznej odpowiedzialności ISO 26000. (abstrakt oryginalny)

More and more enterprises make measurement of sustainable development and publish reports on it. Sustainable development requires an integration of activities in three key areas: economic, ecologic and social. To ensure proper and reliable information the methodology of sustainable development measurement is of crucial importance. The aim of this paper is to analyze and compare the most important methods of enterprise sustainable development measurement and reporting. The paper discusses the guidelines of the Global Reporting Initiative which are the essential system sustainable development reporting. In this paper the new CSR standard ISO 26000 is also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria: Monografie, nr 145, Kraków.
  2. Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  3. Global Reporting Initiative (2006), Sustainability Reporting Guidelines, www.gri.org.
  4. ISO 26 000. Social Responsibility (2010), International Organization for Standardization.
  5. Oswald D. (2009), Koncepcja odpowiedzialności biznesu w rachunkowości, w: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. N.C. Smith, G. Lenssen, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
  6. Siedlecki J. (2000), Równowaga a wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa - Wrocław.
  7. Sustainability: The Role of Accountants (2004), ICAEW.
  8. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys (2005), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu