BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Labus Agnieszka (Politechnika Śląska)
Tytuł
Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku
Urban Renewal in the Context of Ageing on the Example of Selected European Cities in the Twenty-First Century
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 297, s. 7-22, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Pomyślne starzenie się - uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne
Słowa kluczowe
Miasto, Starzenie się społeczeństw, Demografia miasta, Funkcje miasta, Rozwój miasta
City, Ageing of the population, City demography, Town function, City development
Kraj/Region
Barcelona, Londyn
Barcelona
Abstrakt
Niniejszy artykuł porusza problematykę odnowy miejskiej w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa w XXI wieku. W 2007 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała publikację "Global Age-Friendly Cities: A guide", w której określiła wizję współczesnych miast - dostosowanych do potrzeb wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych. W artykule na przykładzie wybranych, starzejących się miast europejskich oraz zasad określonych przez program Age Friendly Cities autorka pokazuje działania jakie są realizowane w celu odnowy tych miast. (abstrakt oryginalny)

This article addresses issues of urban renewal in the context of the ongoing process of ageing population in the XXI century. In 2007, the World Health Organization (WHO) has released publication "Global Age-Friendly Cities: A guide', which set out a vision of modern cities - tailored to the needs of all residents, regardless of age, with particular emphasis on the needs of the elderly. The article on the example selected, the aging of European cities and the principles defined by the Age Friendly Cities program of the author shows how innovative measures are being taken to urban renewal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analysis on realized integrated urban development concepts in Brandenburg Energy efficiency in integrated urban development in Brandenburg - interim assessment, 2010, Ministry for Infrastructure and Agriculture of the State of Brandenburg, Poczdam
 2. Barcelona Age-Friendly Cities. Together we will build a city for All ages, 2011, Barcelona City Council
 3. Heller C.A.,2002 , Rewitalizacja obszarów miejskich, Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju?, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce
 4. Phillipson C, 2010, Developing 'Age-Friendly' Communities, The City and the Elderly
 5. Podręcznik rewitalizacji, 2003, Warszawa: Mefisto Editions.
 6. Towards Smart, Sustainable and Inclusive Places for All Ages, 2010, AGE Platform Europe, Bruksela
 7. What makes a city age-friendly? London's contribution to the World Health Organization's Age-friendly Cities Project, 2007, Ipsos MORI Social Research Institute, Help the Aged, Londyn
 8. World Health Organization, 2002, Active Aging: A Policy Framework. Geneva: WHO.
 9. World Health Organization, 2007, Global Age-Friendly Cities: A Guide. Geneva: WHO.
 10. ZPORR 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, dostępny w: http://www.wup.pl/files/content//ZPORR_2004-2006.pdf (14.01.2012)
 11. Artykuł Globalna Sieć Miast Przyjaznych Starszemu Wiekowi, dostępne w: http://wiadomosci.onet.pl/nauka/globlna-siec-miast-przyjaznych-starszemu-wiekowi,1, 3545993,wiadomosc.html (14.01.2012)
 12. Portal internetowy Senior.pl, dostępny w: http://www.zycie.senior.pl/147,0,Miasto-przyjazne-seniorom,889.html (14.01.2012)
 13. Portal internetowy Być Seniorem, dostępny w: http://www.bycseniorem.pl/Swiat_przyjazny_Seniorom_37_n1282
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu