BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszczak-Szulc Iwona
Tytuł
Specyfika uwarunkowań lokowania inwestycji na gruntach gminnych objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej
Specificity of Regulatory Conditions for the Location of Investments within the Communal Grounds Incorporated in the Area of Special Economic Zone
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 161-169, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Inwestycje, Inwestycje zagraniczne, Gmina, Atrakcyjność inwestycyjna, Regulacje prawne
Special economic zones, Investment, Foreign investment, District, Investing attractiveness, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki lokowania inwestycji na gruntach gminnych objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej od momentu powołania podstrefy ekonomicznej przez jednostkę samorządową do momentu sprzedaży gruntów gminnych inwestorowi. W artykule korzystano przede wszystkim z dostępnych materiałów źródłowych gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Ministerstwa Gospodarki (Departament Instrumentów Wsparcia) i poszczególnych instytucji zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz zasobów literaturowych związanych z tematem w sposób pośredni. (fragment tekstu)

From the local point of view, special economic zones are an advantage for the commune and regional economic development. They offer a possibility to apply an additional incentive to encourage entrepreneurs to invest in the area by providing public assistance in accordance with Special Economic Zones Regulation Act. It often allows the communes to withdraw tax exemption on immovable property, to supply the budget of self-government units. In practice, a self-governing unit by creating a legal basis applying to its area does not bear any additional costs. The investment area arrangement, division or sale procedures are the same as those employed to deal with other grounds. Therefore, defiance and reluctance with which some decision-makers who have an influence on economic development of communes respond to the creation and functioning of subeconomic zones on commune grounds seem unjustified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 2. Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, red. B. Domański, K. Gwosdz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 3. Foreign Direct Investment Confidence Index, A.T. Kearney, 2005.
 4. Handel międzynarodowy 2001: materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego, Kraków 2001.
 5. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na dzień 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 6. Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, red. E. Kryńska, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 2000.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, Dz.U., nr 190, poz. 1402.
 8. Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.
 9. Traktat ustanawiający Światową Organizację Handlu (Dz.U. z 1995 r., nr 98, poz. 483).
 10. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 123, poz. 600 z późn. zm.
 11. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123, poz. 1291).
 12. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK, red. B. Fiedor, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu