BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gronczewska Ewelina (Uniwersytet Warszawski, absolwent)
Tytuł
Stosunek wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej do waluty euro na przykładzie Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski
The Attitude of Chosen European Union Member States Towards Euro Monetary System on the Example of Denmark, Sweden, The United Kingdom and Poland
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 1, s. 105-115
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro
Economic and Monetary Union (EMU), Euro
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Polska
Denmark, Sweden, United Kingdom, Poland
Abstrakt
Artykuł ma na celu dokonanie analizy stosunku wybranych państw Unii Europejskiej, które nie przyjęły wspólnej waluty, a więc: Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski. Analiza odbywa się na płaszczyźnie politycznej, społecznej i ekonomicznej. Zakres pracy obejmuje przede wszystkim zjawiska zachodzące od momentu wynegocjowania klauzuli opt-out przez Danię i Wielką Brytanię w 1993 roku, jednak brak jest tu ich konkretnej daty rozpoczęcia w analizowanych państwach. Motywy niewłączania państw w ostatni etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) sięgają wielu lat wstecz, jeszcze przed podpisaniem Traktatu z Maastricht. (abstrakt oryginalny)

The article aims at analysing the attitude of chosen EU countries which have not accepted the common currency, namely: Denmark, Sweden, UK and Poland. The analysis is made on the political, social and economic level. Most of all, the paper discusses happenings which have taken place since Denmark and UK negotiated the opt-out clause in 1993, nevertheless the exact time of their beginnings is unknown. Motives of not incorporating states into the last phase of Economic and Monetary Union (EMU) have originated many years before signing of The Maastricht Treaty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buiter W., There is no excuse for Britain not to join the euro, "Financial Times", http://www.ft.com/cms/s/0/fa2a465a-30bc-11dd-bc93-000077b07658.html#axzz2K6X1yDXl (dostęp: 3.06.2008).
 2. Dunin-Wąsowicz M., Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002, Warszawa 2009.
 3. Fleming S., Brown's Britain is looping less great, "European Voice", http://www.europeanvoice.com, (data dostępu: 5.06.2008).
 4. Gamble A., Kelly G., Britain and EMU, [w:] European States and the Euro. Europeanization, Variation, and Convergence, K. Dyson (red.), Oxford 2002.
 5. Hansen L., Sustaining sovereignty: the Danish approach to Europe, [w:] European Integration and National Identity. The challenge of the Nordic states L. Hansen, O. Wæver (red.), New York 2002.
 6. Heikensten L., Should Sweden join the euro area?, Stockholm 1999.
 7. Kot M., Polska nie spełnia kryteriów wejścia do strefy euro, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-nie-spelnia-kryteriow-wejscia-do-strefy-euro-2140212.html, (dostęp: 12.5.2010).
 8. Nowak-Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001.
 9. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 10. Poboży M., Dlaczego nie wszyscy kochają euro?, http://kiedyeuro.pl/pub/dlaczego_nie_wszyscy_kochaj%C4%85_euro.pdf, s. 3, (dostęp: 04.01.2013).
 11. Słomka T., Prawno-konstytucyjne aspekty wprowadzenia euro w Polsce, http://kiedyeuro.pl/pub/prawno-konstytucyjne_aspekty_wprowadzenia_euro_w_polsce.pdf, s. 2, (dostęp: 04.01.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu