BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drulak Petr (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), Guzzini Stefano (Uppsala University, Sweden), Jorgensen Knud Erik (Aarhus University, Denmark), Sabic Zlatko (University of Ljubljana, Slovenia), Wojciuk Anna (Uniwersytet Warszawski), Czaputowicz Jacek (Uniwersytet Warszawski), Volgy Thomas J. (Arizona State University)
Tytuł
The International Relations (IR) Scholarship in Central and Eastern European Countries : On Its Way to Cross the Regional Boundaries
Nauka o stosunkach międzynarodowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : w kierunku przekraczania granic regionalnych
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 1, s. 9-36
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Socjologia, Metodologia nauki
International relations, Sociology, Methodology of science
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
W debacie uczestniczą uznani badacze, wywodzący się zarówno z regionu, jaki i z państw zachodnich, od lat zaangażowani w rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Analizują silne i słabe strony dyscypliny pod względem dziedzictwa, organizacji, metod badawczych i zasobów ludzkich. Zastanawiają się, jakich wyborów epistemologicznych i metodologicznych należy dokonać w celu wprowadzenia zachodnich standardów nauki. (abstrakt oryginalny)

The discussion gathered acknowledged researchers from the region and countries of the West who for years have been engaged in the development of International Relations in the Central and Eastern Europe. The academics analyse strong and weak points of the discipline regarding heritage, organization, research methods and human resources. They deliberate what epistemological and methodological choices should be made in order to implement Western standards of learning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bátora J., Hynek N., On the IR Barbaricum in Slovakia, "Journal of International Relations and Development" 2009, No. 12(2), p. 186-193.
 2. Berg E., Chillaud M., An IR Community in the Baltic States: Is There a Genuine One?, "Journal of International Relations and Development" 2009, No. 12(2), p. 193-199.
 3. Bilgin P., Tanrisever O., A Story Telling of IR in the Periphery: Telling Turkey About the World, Telling the World About Turkey, "Journal of International Relations and Development" 2009, No. 12(2), p. 174-189.
 4. Czaputowicz J., Theory or Practice? The State of International Relations in Poland. "European Political Science" 2012, No. 11, 196-212.
 5. Drulák P., Central Europe and IR Thinking: Traditions and Disciplines, in: Regional and International Relations of Central Europe, [in:] Z. Šabič, P. Drulák (eds), Basingstoke 2012, p. 18-39.
 6. Drulák P., Druláková R., Czech Republic, [in:] International Relations in Europe: Traditions, Perspectives and Destinations, K.E. Joergensen and T.B. Knudsen (eds.), London 2006.
 7. Drulák P., Introduction to the International Relations (IR) in Central and Eastern Europe Forum, "Journal of International Relations and Development" 2009, No. 12(2), p. 168-173.
 8. Drulák P., Karlas J., Königová L., Central and Eastern Europe: Between Continuity and Change, [in:] International Relations Scholarship Around the World, A.B. Tickner, O. Waever (eds.), London 2009, p. 242-260.
 9. Guzzini S., The Significance and Roles of Teaching Theory in International Relations, "Journal of International Relations and Development" 2001, No. 4 (2), p. 98-117.
 10. Guzzini S., Theorising International Relations: Lessons from Europe's Periphery. Danish Institute for International Studies, "DIIS Working Papers" 30/2007, Copenhagen.
 11. International Studies: Interdisciplinary Approaches, P. Aalto, V. Harle, S. Moisio (eds.), Basingstoke 2011.
 12. Jorgensen K.E., Knudsen T.B., International Relations in Europe: traditions, schools, destinations, London 2006.
 13. Jorgensen K.E., The Best kept Secret: Continental IR Theory, "European Journal of International Relations" 2000, No. 18(3), p. 9-42.
 14. Jorgensen K.E., Towards a Six-Continents Discipline, "Journal of International Relations and Development" 2004, No. 6, p. 330-343.
 15. Lizée P.P., A Whole New World: Reinventing International Studies for the Post-Western World, Basingstoke: Palgrave 2011.
 16. Maoz Z., Networks of Nations: The Evolution, Structure, and Impact of International Networks, 1816-2001. Cambridge 2011.
 17. Morozov V., Obsessed With Identity: the IR in Post-Soviet Russia, "Journal of International Relations and Development" 2009, No. 12(2), p. 200-205.
 18. Müller H., Internationale Beziehungen als kommunikatives Handeln. Zur Kritik der utilitaristischen Handlungstheorien, "Zeitschrift für Internationale Beziehungen" 1994, No. 1 (1), p. 15-44.
 19. Risse T., "Let's Argue!" Communicative Action in World Politics, "International Organization" 2000, No. 54 (1), p. 1-39.
 20. Roter P., At the Centre and Periphery Simultaneously: the Incomplete Internalization of Slovenian International Relations, "Journal of International Relations and Development" 2009, No. 12(2), p. 180-186.
 21. Tickner A.B., Wæver O. (eds.), International Relations Scholarship Around the World, New York 2009.
 22. Ward M.D., Siverson R.M., Cao X., Disputes, Democracies, and Dependencies: A Reexamination of the Kantian Peace, "American Journal of Political Science" 2007, No. 51, p. 583-601.
 23. Zürn M., We can do much better!Aber muß es gleich auf amerikanisch sein? Zum Vergleich der Disziplin "Internationale Beziehungen" in den USA und in Deutschland, "Zeitschrift für Internationale Beziehungen" 1994, 1 (1), p. 91-114.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu