BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizerska-Wrotkowska Małgorzata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1833-1914
Foreign Policy of Spain in the Years 1833-1914
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 1, s. 77-88
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Historia
Foreign policy, History
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Celem poniższego artykułu jest zbadanie roli, jaką odegrała Hiszpania na arenie międzynarodowej w drugiej połowie XIX w. oraz na początku wieku XX. Podjęto problemy badawcze, zmierzające do odpowiedzi na następujące pytania: (1) Jak konflikt wewnętrzny w Hiszpanii, związany z sukcesją Izabeli II, wpłynął na relacje zewnętrzne tego państwa?; (2) Jakie skutki międzynarodowe przyniosły Rewolucja Wrześniowa oraz krótkie panowanie Amadeusza Sabaudzkiego?; (3) Jak społeczność międzynarodowa zareagowała na utworzenie Pierwszej Republiki Hiszpańskiej?; (4) Na czym polegała reorientacja hiszpańskiej polityki zagranicznej po tzw. Katastrofie roku 1898? Przy pisaniu artykułu wykorzystano metody analizy i krytyki źródeł oraz analizę porównawczą dostępnych, głównie hiszpańskojęzycznych, publikacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to study the role of Spain on the international arena in the second half of the 19th century and beginning of the 20th century. The discussed research problems aim at answering the following questions: (1) How had the Spain's inner conflict, connected with the succession of Isabella II, influenced external relations of the country?; (2) What international consequences had September Revolution and short reign of Victor Amadeus II of Sabauda brought?; (3) How had the international community responded to creation of the first Spanish Republic?; (4) What had the reorientation of Spanish Foreign Policy after the Catastrophe of 1898 depended on? The article was written using the method of references analysis and criticism, as well as comparative analysis of available, mainly Spanish, publications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvárez Gutierrez L., Un informe de la Marina Alemana sobre la cuestión de Cuba, en 1873, [w:] Las relaciones internacionales en la España contemporánea, J.B. Vilar (red.), Murcia 1989.
 2. de la Torre del Río R., En torno al 98. Ingleses y españoles en el Pacífi co, [w:] Las relaciones internacionales en la España contemporánea, J.B. Vilar (red.), Murcia 1989.
 3. de la Torre del Río R., Recogimiento, crisis del 98 y nueva orientación internacional (1875-1914), [w:] La política exterior de España (1800-2003), J.C. Pereira (red.), Barcelona 2003.
 4. Marín Castán M.F., La política exterior española entre la crisis de 1898 y la dictadura de Primo de Ribera, [w:] La política exterior española en el siglo XX, R. Calduch (red.), Madryt 1994.
 5. Martínez Carreras J.U., La política exterior española durante la Restauración, 1875-1931, [w:] Las relaciones internacionales en la España contemporánea, J.B. Vilar (red.), Murcia 1989.
 6. Martinez Mercader J., Las relaciones diplomáticas durante la regencia de Espartero (1840-1843), [w:] Las relaciones internacionales en la España contemporánea, J.B. Vilar (red.), Murcia 1989.
 7. Meléndez L., Cánovas y la política exterior española, Madrid 1944.
 8. Moradiellos E., La política europea, 1898-1939, [w:] La política exterior de España en el siglo XX, F. Portero (red.), Madryt 2003.
 9. Niño A., Política de alianzas y compromisos coloniales para la "regeneración" internacional de España, 1898-1914, [w:] La política exterior de España en el siglo XX, J. Tusell, J. Avilés, R. Pardo (red.), Madryt 2000.
 10. Olivié F., La herencia de un Imperio roto, Madrid 1999.
 11. Pardo R., La política norteamericana, [w:] La política exterior de España en el siglo XX, F. Portero (red.), Madryt 2003.
 12. Pereira J.C., Introducción al estudio de la política exterior de España (siglos XIX y XX), Madrid 1983.
 13. Pereira Rodriguez T., El factor trabajo en la explotación española de los territorios del Golfo de Guinea: liberianos en Fernando Poo durante el primer tercio del sigmo XX, [w:] Las relaciones internacionales en la España contemporánea, J.B. Vilar (red.), Murcia 1989.
 14. Powell Ch.T., Las relaciones exteriores de España, 1898-1975, [w:] Las relaciones exteriors de la España democrática R. Gillespie, F. Rodrigo, J. Story (red.), Madryt 1995.
 15. Robles Muñoz C., La política exterior de España. Junto a las naciones occidentales (1905-1914), Madryt 2006.
 16. Robles Muñoz C., La política exterior de España. Una política mediterránea,occidental y de Paz (1899-1905), Madryt 2006.
 17. Rosas Ledezma E., Las "Declaraciones de Cartagena" (1907): signifi cación en la política exterior de España y repercusiones internacionales, "Cuadernos de historia moderna y contemporánea" 2/1981.
 18. Rubio J., El tránsito del siglo XIX al XX. Del desastre de 1898 al principio del reinado de Alfonso XIII, Madrid 2011.
 19. Seco Serrano C., Alfonso XIII y la diplomacia española de su tempo, [w:] Corona y diplomacia. La monarquía en la historia de las relaciones internacionales, Madrid 1988.
 20. Suárez F., La polémica en torno al convenio de 1845 entre el estado español y la Santa Sede, [w:] Las relaciones internacionales en la España contemporánea, J.B. Vilar (red.), Murcia 1989.
 21. Tuñón de Lara M., Moderantyzm i interesy. Państwo centralistyczne (1844-1854), [w:] Historia Hiszpanii, M. Tuñón de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz (red.), Kraków 1997.
 22. Tuñón de Lara M., Schyłek starego reżimu i utworzenie liberalnego państwa burżuazyjnego, [w:] Historia Hiszpanii, M. Tuñón de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz (red.), Kraków 1997.
 23. Vilar J.B., España en la Europa de los nacionalismos: entre pequeña nación y potencia media (1834-1874), [w:] La política exterior de España (1800-2003), J.C. Pereira (red.), Barcelona 2003.
 24. Vilar J.B., Las relaciones internacionales de la España isabelina: precisiones conceptuales y anotaciones bibliográfi cas (1833-1868), [w:] Las relaciones internacionales en la España contemporánea, J.B. Vilar (red.), Murcia 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu