BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Natalia (Uniwersytet Warszawski, absolwent), Kuczyński Grzegorz (Uniwersytet Warszawski, absolwent)
Tytuł
Kreacja strategicznej pozycji Europy : polityczne aspekty integracji gospodarczej i walutowej w procesie tworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
Creation of Europe's Strategic Position : Political Aspects of Economic and Monetary Integration in the Process of Creation of European Economic Community (EEC)
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 1, s. 89-104, tab.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Economic and political integration of Europe, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
European Economic Community (EEC)
Abstrakt
W artykule wskazuje się i omawia główne czynniki polityczne i gospodarcze, które miały wpływ na uruchomienie procesów integracji gospodarczej i walutowej w EWG. Pokazuje, że po pierwsze utworzenie podstaw UGW w postaci Europejskiego systemu walutowego było krokiem w celu przełamania ogólnego impasu w integracji europejskiej spowodowanego pierwszym kryzysem naftowym w 1973 r. Po drugie pierwowzór UGW według Pierre'a Wernera stanowił ważny mechanizm antykryzysowy w EWG w latach 70. XX wieku. (abstrakt oryginalny)

The article shows and discusses main political and economic factors which determined initiating processes of economic and monetary integration in EEC. It presents, firstly, that creation of EMU base in the form of the European Monetary System was a step towards breaking the general deadlock in European integration caused by the first oil crisis in 1973. Secondly, the prototype of EMU according to Pierre Werner was an important anti-crisis mechanism in EEC in 70s of the 20th century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., The theory of economic integration, London 1964.
 2. Balassa B., Theory of Economic Integration, "Kyklos International Review for Social Sciences" 1961.
 3. Borkowski P., Federalizm a budowanie jedności Europy, "Studia Europejskie" 2006, nr 2.
 4. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, Warszawa 2008.
 5. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, Warszawa 2003.
 6. De Grauwe P., Unia walutowa, Warszawa 2005.
 7. Dunin-Wąsowicz M., Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002, Warszawa 2009.
 8. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Warszawa 2004.
 9. Gołębski F. (red.), Tożsamość europejska, Warszawa 2005, s. 13-67.
 10. Góralski W. (red.), Unia Europejska Geneza - System - Prawo, Warszawa 2007, s. 74.
 11. Greunz L., Intraand inter-regional knowledge spillovers: Evidence from European regions, "European Planning Studies" 2005, nr 3, s. 449-473.
 12. Gross P., Thygesen N., European Monetary Integration. From the European Monetary System to European Monetary Union, London 1998.
 13. Jachowicz P., Wielki Kryzys, szoki naftowe i obecny kryzys finansowy: próba analizy porównawczej, [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, J. Osiński, S. Sztaba (red.), Warszawa 2009.
 14. Jesień L., Idea integracji europejskiej, Warszawa 2010.
 15. Kabat-Rudnicka D., Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska. Między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym, Kraków 2010.
 16. Kaliszauk E., Synowiec E., Wspólna polityka handlowa, [w:] Unia Europejska, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Warszawa 2004.
 17. Kamecki Z., Pojęcia i typy integracji gospodarczej, "Ekonomista" 1967, nr 1.
 18. Kawecka-Wyrzykowska E., Historia i rozwój idei integracji europejskie, Warszawa 2002, s. 3-4, za: http://europa.edu.pl/, (dostęp: 18.11.2010).
 19. Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Pojęcie, formy, efekty i koncepcje integracji europejskiej, [w:] Integracja europejska, J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda (red.), Warszawa 2007.
 20. Konopacki S., Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernesta Haasa i Leona Lindberga, "Studia Europejskie" 1998, nr 3.
 21. Kubin T., Unia Gospodarcza i Walutowa a pogłębienie integracji politycznej państw Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2006, nr 1.
 22. Kundera J., Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, Wrocław 1996.
 23. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, Warszawa 2001.
 24. Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.
 25. Łukaszewski J., Cel: Europa Dziewięć esejów o budowniczych jedności Europejskiej, Warszawa 2002.
 26. Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń 2008.
 27. Marszałek A., Integracja Europejska, Warszawa 2004.
 28. Marszałek A., Z historii Europejskiej Idei Integracji Międzynarodowej, Łódź 1996.
 29. Misala J., Funkcjonowanie wspólnoty europejskiej - kilka stylizowanych faktów, [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka (red.), Gdańsk 2009.
 30. Misala J., Unia walutowa jako forma i etap integracji regionalnej: wybrane aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski, "Zeszyty Naukowe SGH" 1999, nr 7, s. 6-19.
 31. Molle W., The Economics of European Integration. Theory, Practice, Policy, Aldershot 1993.
 32. Monnet J., A Ferment of Change, "Journal of Common Market Studies" 1962, nr 1, s. 203-211.
 33. Nowak B., Unia Gospodarczo i Walutowa UE, "Studia Europejskie" 2000, nr 4.
 34. Parzymies S., Integracja europejska w dokumentach, Warszawa 2008, nr dokumentu 5.
 35. Patka A., Rydla J., Węc J., Najnowsza historia świata 1945-1963, Kraków 2003.
 36. Pelkmans J., European Integration. Methods and Economic Analysis, London 1997.
 37. Piklikiewicz M., Integracja regionalna w Ameryce południowej i w Ameryce północnej, Warszawa 2009.
 38. Pomian J., Józef Retinger. Życie i pamiętniki pioniera Jedności Europejskiej, Warszawa 1994.
 39. Popowicz K., Dynamika integracji europejskiej, Warszawa 2004.
 40. Proniewski M., Niedźwiecki A., Integracja gospodarcza w zarysie, Białystok 2003.
 41. Rowiński J., Guba W., Wspólna polityka rolna, [w:] Unia Europejska, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Warszawa 2004.
 42. Schuman R., Dla Europy, przeł. M. Krzeptowska, Kraków 2009.
 43. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007.
 44. Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980.
 45. Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Gliwice 2002.
 46. Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna Integracja Europy Zachodniej, Toruń 2002.
 47. Woreta P., Unia gospodarcza i walutowa, [w:] Unia Europejska, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Warszawa 2004.
 48. Zielińska-Głębocka A., Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, "Studia Europejskie" 1999, nr 3.
 49. Żukrowska K., Europejska integracja gospodarcza, [w:] Integracja europejska. Wybrane problemy prawne, A.K. Wojtaszczyk, P. Wawrzyk (red.), Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu