BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Adrianna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Analiza procesu organizacyjnego uczenia się w logice "podwójnej pętli" Strategicznej Karty Wyników przedsiębiorstwa rodzinnego
The Process of Organizational Learning in the Concept of Double Loop of Strategic Scorecard of Family Business
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 310, s. 74-82, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie strategiczne
Family-owned business, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią szczególny typ organizacyjny, w którym przenikają się systemy: rodzinny i firmowy. Biorąc pod uwagę liczne implikacje wynikające z oddziaływania wzajemnego tych dwóch obszarów, jedną z ważniejszych w skutkach są wybory strategiczne podejmowane przez właścicieli tych firm. Z poznawczego punktu widzenia warto przeanalizować "podwójną pętlę" uczenia się Strategicznej Karcie Wyników, która koresponduje zarówno z procesami organizacyjnymi w firmie, jak i z relacjami w systemie rodzinnym. Świadomość istnienia tych zależności może wpłynąć na poprawę jakości zarządzania procesem strategicznym w przedsiębiorstwie rodzinnym(abstrakt oryginalny)

Family businesses are a special type of organization in which family and business systems interfuse. Taking into account the numerous implications arising from the interaction of these two areas in one, the most important effects are the strategic choices made by the owners of these companies. From the cognitive point of view, it is worth analyzing the double loop of learning Balanced Scorecard, which corresponds to both the organizational processes within the company and the relationships in the family system. The awareness of the existence of this dependence can improve the quality of strategic management of the family business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Romanowska M., System informacji strategicznej, Difin, Warszawa 2001.
 2. Fleming Q., Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Helion, Gliwice 2000.
 3. Friedag H., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M., My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 4. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 5. Kaplan R., Norton D., Strategiczna Karta Wyników - Praktyka, CIM, Warszawa 2001.
 6. Lewandowska A., Likierski M., Pod presją czasu. Strategiczna Karta Wyników w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 7. Lewandowska A., Decyzje strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych jako implikacja wartości ich założycieli w świetle badań własnych; 5th International Scientific Conference, Faculty of Management, Cracow University of Economics; Uniwersytet Jagielloński, Kraków, w druku.
 8. Mruk H. (red.), Strategie marketingowe, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 9. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 10. Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Wyd. Innowacja, Warszawa 1993.
 11. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 12. Sharma P. (red.), Strategic Management of the Family Business: Past Research and Future Challenges, "Family Business Review" 1997, vol. 10, no.1.
 13. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Dom Organizatora, Toruń 2004.
 14. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 15. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu