BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Państwowa regulacja rynków : przesłanki i skutki regulacji rynku papierosów w Polsce
State Regulation of the Markets : the Conditions and Effects of Cigarette Market Regulation in Poland
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 4, s. 551-564, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rynek papierosów, Akcyza, Państwo, Rynek
Cigarettes market, Excise duty, State, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule są przesłanki i skutki państwowej regulacji rynków. Pierwsza część opracowania została poświęcona omówieniu różnych interpretacji zawodności rynku i wynikających stąd wątpliwości odnośnie do możliwości zastosowania tego kryterium jako przesłanki regulacji. Druga część artykułu posłużyła do uprawdopodobnienia hipotezy o niespójności państwowej regulacji rynków, na podstawie studium przypadku obejmującego rynek papierosów w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The conditions and effects of government market regulations are The subject of discussion in this article. The first part of the study covers the discussion of the different interpretations of market failure and the consequent doubts about the application of this criterion as a condition for adjustment. The second part of the article attempts to make the hypothesis about inconsistent state market regulations plausible, based on a case study of cigarette market in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J., Debreu G., Existence of an Equilibrium for a Competetive Economy, "Econometrica", Vol. 22/1954, No 1, http://dx.doi.org/10.2307/1907353.
 2. Bator F.M., The anatomy of market failure, "Quarterly Journal of Economics", No 72/1958, http://dx.doi.org/10.2307/1882231.
 3. CBOS, Postawy wobec palenia papierosów. Komunikat z badań, Warszawa 2010.
 4. Czarny B., Czarny E., Bartkowiak R., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 5. Dyrektywa 2001/37/WE z dnia 5 czerwca 2001 r., dotycząca produkcji, prezentacji i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
 6. Dyrektywa 2003/33/WE z dnia 26 maja 2003 r., dotycząca reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych.
 7. Dyrektywa 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r., dotycząca struktury stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych.
 8. Farrelly M.C., Nimschi C.T., James J., State Cigarette Excise Taxes: Implications for Tax Evasion, RTI International 2003.
 9. Greenwald B.C., Stiglitz J.E., Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplet Markets, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 101/1986, No 2, http://dx.doi.org/10.2307/1891114.
 10. Jurczyk Z., Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 11. Lipsey R.G., D.D. Purvis, P.O. Steiner, Microeconomics, Volume 1 of Economics, Harper and Row Publishers, New York 1988.
 12. Miłosz M., Resort Arłukowicza (nie) walczy z paleniem, "Dziennik. Gazeta Prawna", 5 września 2013.
 13. Otto P., Koncerny stawiają na tytoń, "Dziennik. Gazeta Prawna", 27 sierpnia 2013.
 14. Otto P., Resort gospodarki nie chce wyższej akcyzy na papierosy, "Dziennik. Gazeta Prawna", 25 września 2013.
 15. Pawlicki J., Tasmania rzuca palenie, "Gazeta Wyborcza", 11 września 2012.
 16. Przybylska M., Pozycja ustrojowa i funkcje organów regulacyjnych, Wydawnictwo MADO, Toruń 2012.
 17. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 18. Szpringer W., Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 19. Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 20. Tegene A., Kalman Filter and the Demand for Cigarettes, "Applied Economics", No. 23/1991, http://dx.doi.org/10.1080/00036849100000155.
 21. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Dz. U., nr 87, poz. 484.
 22. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U., nr 81, poz. 529.
 23. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz. U., nr 10, poz. 55 z późn. zm.
 24. Willig R.D., Consumer's surplus without apology, "American Economic Review", Vol. 66/1976, No 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.040
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu