BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Krzysztof
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Conditions of Entrepreneurship Development
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 210-218, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Interdyscyplinarność, Przedsiębiorczość, Osobowość człowieka przedsiębiorczego, Społeczności lokalne, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Regulacje prawne, Rozwój przedsiębiorczości
Interdisciplinarity, Entrepreneurship, Entrepreneurial personality, Local community, Social and cultural condition, Legal regulations, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość ma charakter interdyscyplinarny. Jej rolę zauważamy w wielu obszarach życia gospodarczego. Jest to zjawisko społeczno-gospodarcze, z tego też powodu nie należy rozpatrywać jej wyłącznie jednowymiarowo. Wielowątkowość tej problematyki przesądza o bogactwie poglądów naukowych na temat przedsiębiorczości przedstawianych w wielu kontekstach interpretacyjnych. Szczególną uwagę poświęca się uwarunkowaniom wszelkich działań gospodarczych i organizacyjnych. Uwarunkowania te są w różny sposób prezentowane i interpretowane. Niniejsze opracowanie jest próbą ich klasyfikacji. Autor charakteryzuje w nim kluczowe obszary występowania czynników rozwoju przedsiębiorczości na płaszczyźnie uwarunkowań osobowościowych, lokalnych, ekonomicznych, prawnych i społeczno-kulturowych. (fragment tekstu)

The article is an attempt at making a diagnosis and presenting conditions of development of entrepreneurship. The first part exposes the interpretative complexity of the discussed issue. The next part presents individual areas of entrepreneurship development, such as: individualistic, local and those resulting from the macro-environment (economic, legislative and socio-cultural). The paper is based on the thesis that success of the entrepreneurial development process is the result of synergy between particular areas determining this development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
  2. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
  3. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Kubasik A., Warunki rozwoju przedsiębiorczości w obszarze regulacji, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
  5. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
  6. Safin K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2004.
  7. Serwan B., Pojęcie przedsiębiorczości i jej uwarunkowania, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
  8. Szelągowska-Rudzka K., Przedsiębiorczość - aspekty teoretyczne i metodologiczne, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu