BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walicka Monika (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Konsekwencje przystąpienia Polski do strefy euro w percepcji przedsiębiorców
Consequences of Access to Euro Zone from Entrepreneurs' Attitude
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 4, s. 589-600, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Euro, Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Integracja gospodarcza Polski z UE
Euro, Entrepreneurship, Small business, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecna sytuacja gospodarcza oraz długoletnie doświadczenia krajów strefy euro skłaniają do coraz to nowych refleksji i wniosków. Pojawia się też potrzeba poszukiwania odpowiedzi na pytania: jakie konsekwencje przyniesie akcesja Polski do strefy euro dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz jakie nastawienie mają współcześni przedsiębiorcy do akcesji? Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska właścicieli MSP na temat przyjęcia wspólnej waluty. W artykule zastosowano wyniki badań ankietowych oraz wnioskowanie oparte na schemacie analitycznym, prowadzące do sporządzenia statystycznego rankingu potencjalnych bezpośrednich skutków członkostwa w strefie euro dla badanych. W rezultacie otrzymano katalog potencjalnych konsekwencji, stanowiących przyczynek do dalszych badań mikroekonomicznej perspektywy oddziaływania skutków ujednolicenia waluty na pozycję konkurencyjną MSP. (abstrakt oryginalny)

Body of literature usually considers the consequences of joining the euro zone at the macroeconomic level. There are only a few publications describing not only the doubts of entrepreneurs, but also their attitudes and expectations about the adoption of a common currency system. The current economic situation along with long - time experience of euro zone states stimulate new reflections and conclusions. Apart from that, the need to answer some questions emerges: what will be the consequences for small and medium enterprises (SMEs) of Poland's participation in the euro zone and what is the current approach of entrepreneurs to the accession. This article presents the attitude of the SME's owners to the opportunities and threats posed by the adoption of the euro currency. The method based on the analytical scheme was applied, leading to the compilation of statistical ranking of the potential benefits and risks of euro area membership. The result is a catalogue of potential consequences in a microeconomic perspective of the impact of currency standardization effects on the competitive position of SMEs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R., Taglioni D., Trade Effects of the Euro: a Comparison of Estimators, "Journal of Economic Integration", Vol. 22, No. 4/2007, http://dx.doi.org/10.11130/jei.2007.22.4.780.
 2. Bris A., Koskinen Y., Nilsson M., The real effects of the euro: evidence from corporate investments, CEPR, Discussion Paper, No. 4521, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.559941.
 3. Brouthers L.E., Nakos G. et al., Key Factors for Successful Export Performance for Small Firms, "Journal of International Marketing", Vol. 17, No. 3/2009, http://dx.doi.org/10.1509/jimk.17.3.21.
 4. Bun M.J.G., Klaassen F.J.G.M., The Euro Effect on Trade is not as Large as Commonly Thought, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", No. 69/2007, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0084.2007.00448.x.
 5. Capstaff J., Marshall A., Hutton J., The Introduction of the Euro and Derivative Use in French Firms, "Journal of International Financial Management & Accounting", Vol. 18, 2007, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-646x.2007.01005.x.
 6. Cohen B.J., The future of the euro: Let's get real, "Review of International Political Economy", Vol. 19, No. 4/2012, "RIPE Focus on Governing Global Finance and Banking", http://dx.doi.org/10.1080/09692290.2012.715089.
 7. Crespo N., Fontoura M.P., Intra-Industry Trade by Types: What Can We Learn from Portuguese Data?, "Review of World Economics", Vol. 140, No. 1/2004, http://dx.doi.org/10.1007/bf02659710.
 8. Crozet M., Lalanne G., Poncet S., Wholesalers in international trade, "European Economic Review", Vol. 58/2013, http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2012.10.005.
 9. Czemiel-Grzybowska W., Rola pomocy publicznej w procesie konwergencji, Zeszyty Naukowe 280/2013, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 10. Czemiel-Grzybowska W., Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji, Wyd. SEDNO, Warszawa 2012.
 11. Frieden J., The Euro: Who Wins? Who Loses?, "Foreign Policy", No. 112/1998, http://dx.doi.org/10.2307/1149033.
 12. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Wpływ przyjęcia euro na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", Nr 4/ 2009, s. 1-23.
 13. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista", Nr 4/2011.
 14. Gorynia M., Dzikowska M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Opportunities and Threats Related to Accession of Poland to the Euro Zone - Perspective of Polish Enterprises, The Mechanism of Functioning of EMU Euro Zone Enlargement - The New Members Perspective, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 15. Gorynia M., Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 16. Henning C.R., Europe's Expanding Currency: Fiscal Stability and Democratic Legitimacy, "Review of International Political Economy", Vol. 14, No. 5/2007.
 17. Hung Y. W., Nguyen H., Exchange rate exposure and the use of foreign currency derivatives in the Australian resources sector, "Journal of Multinational Financial Management", Vol. 22, No. 4/2012, http://dx.doi.org/10.1016/j.mulfin.2012.06.003.
 18. Kilon J., Handel zagraniczny w procesie konwergencji - metodyka badań przedsiębiorstw handlowych województwa podlaskiego, "Ekonomia i Prawo", B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Tom XII, Nr 4/2013.
 19. Lane P. R., The Real Effects of European Monetary Union, "The Journal of Economic Perspectives", Vol. 20, No. 4/2006, http://dx.doi.org/10.1257/jep.20.4.47.
 20. Micco A., Stein E., Ordoñez G., The Currency Union Effect on Trade: Early Evidence from EMU, "Economic Policy", Vol. 18, No. 37/2003, http://dx.doi.org/10.1111/1468-0327.00109_1.
 21. Morawczyński R., Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, http://www.statsoft.pl/ksiazki/book51.html (30.10.2013).
 22. Nguyen H., Faff R., Marshall A., Exchange rate exposure, foreign currency derivatives, and the introduction of euro: French evidence, "International Review of Economics and finance", Vol. 16, No. 4/2007, http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2006.01.002.
 23. Portes R., Rey H. et al., The Emergence of the Euro as an International Currency, "Economic Policy", Vol. 13, No. 26/1998, http://dx.doi.org/10.1111/1468-0327.00034.
 24. Puchalska K., Koszty dostosowawcze oraz korzyści z wprowadzenia euro dla sektora polskich przedsiębiorstw niefinansowych. Czego oczekują polskie przedsiębiorstwa po przystąpieniu do strefy euro?, Projekt badawczy NPB, http://www.nbp.pl/badania/seminaria_bise/PuchalskaO.pdf (3.10.2013).
 25. Rogut A., Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek (red.) Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, 2010.
 26. Rose A.K., One Money, One Market: Estimating the Effect of Common Currencies on Trade, "Economic Policy", No. 15/2000, http://dx.doi.org/10.1111/1468-0327.00056.
 27. Rozkrut M., Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, http://www.nbportal.pl/r/euro/materialy_papierowe_pdf/raport_euro/re19.pdf (30.10.2013).
 28. Shambaugh J.C., Reis R., Rey H., The Euro's Three Crises, "Brookings Papers on Economic Activity", Spring 2012, http://dx.doi.org/10.1353/eca.2012.0006.
 29. Werwińska J., € jak euro, ODDK, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.043
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu