BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czemiel-Grzybowska Wioletta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Trajektoria rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie
Trajectory of Enterprise Export Development
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 4, s. 601-612, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Wymiana handlowa, Eksport
Enterprises, Trade exchange, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonują w bardzo różnych formach i rodzajach działalności, na różnych rynkach międzynarodowych. Silna konkurencja, która występuje na krajowym rynku, jak też niewielkie jego rozmiary, głównie w przypadku małych krajów, zmusza firmy do poszukiwania na rynków zbytu za granicą. Jednocześnie niezbyt duże zasoby kapitałowe oraz znaczne koszty wejścia na zagraniczne rynki przyczyniają się do tego, że sektor małych i średnich firm ma małe szanse funkcjonowania na rynkach zagranicznych w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza zależności miedzy poziomem rozwoju eksportu, ekspansji na rynki międzynarodowe, a fazą życia przedsiębiorstwa za N.C. Churchillem i V.L. Lewisem. Badania eksploracyjne przeprowadzone zostały w 2012 roku na próbie 1600 przedsiębiorstw w oparciu o metodologię ilościowo-jakościową, a w artykule zaprezentowano wybrane wyniki badawcze. (abstrakt oryginalny)

Small and medium size enterprises operate in very different forms and types of activities in various international markets. Very strong competition, which occurs in the domestic market, as well as its small size, in case of small countries in particular and, consequently the saturation of the internal commodities market, which further sale to generate interest of the company. This situation oblige the company to go with the offer to the foreign markets. At the same time, the very large capital resources and the big entry costs to the foreign markets contribute to the sector of small and medium-sized enterprises have greatly reduced the chances of functioning in foreign markets as opposed to the big companies. The main point of this article is the analyze the correlation between the level of export's development, expansion into international markets, and the stages of business life for N.C. Churchill and V.I. Lewis. The survey was conducted at the 2012 on a sample of 1,600 companies based on quantitative and qualitative methodology, and the article is selected only part of the research results. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz J., Gostomski E., Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 2. Chomątowski S., Szczur M., Ocena współzależności procesów ekonomicznych kształtujących rozwój przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 507/1998.
 3. Churchill N.C., Lewis V. L., The Five Stages of Small Business Growth, "Harvard Re-view", May-June 1983.
 4. Clarysse B., Spinning out new ventures: a typology of incubation strategies from Euro-pean research institutions, "Journal of Business Venturing", Vol. 20, No. 2/2004, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2003.12.004.
 5. Czemiel-Grzybowska W., Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji, Wyd. SEDno, Warszawa 2012.
 6. Daniels, P.W., A Global Service Economy? [in:] J. R. Bryson, P.W. Daniels (eds), The Handbook of Service Industries, Edward Elgar Publishing Inc. Northampton 2007, http://dx.doi.org/10.4337/9781847205261.
 7. Druilhe C., Garnsey E., Do Academic Spin-Outs Differ and Does it Matter?, "The Jour-nal of Technology Transfer", Vol. 29, No. 3-4/2004, http://dx.doi.org/10.1023/b:jott.0000034123.26133.97.
 8. Gabrielsson M., Luostarienen R., Globalization and Global Marketing Strategies and Born Globals in SMOPECs, Proceedings of the Annual Conference of the European International Business Academy, Athens, 8-10 December 2002.
 9. Grabowiecki J. (red.), Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku, Białystok, 2012.
 10. Korzeb Z., Ewolucja ekonomicznych funkcji państwa wobec sektora małych i średnich firm, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, AE Katowice, Katowice 2004.
 11. Laszuk M., Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi, ,,Ekonomia i Prawo", Tom XII, Nr 1/2013, http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.013.
 12. McDougall P., Oviatt B.M., Towards a Theory of International New Ventures, "Journal of International Business Studies", No. 29(8)/1994, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400128.
 13. Migliorini P., Serarols C., Venderell F., Exploring critical junctures in non-elite univer-sities spin-offs, Research in entrepreneurship and small and medium business con-ference, Portugal 2008.
 14. Ministerstwo Gospodarki,Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, wrzesień 2011.
 15. PARP, Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchomienia działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu", Warszawa, marzec 2009.
 16. Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego, Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.
 17. Rogalska J., Czynniki rozwoju regionalnego a polityka regionalna Polski-na przykładzie ZPORR, [w:] Sokołowski J., Sosnowski M. (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2011.
 18. Rukuizene R., Discountinuity between entrepreuneurship developmet and social capital in rural areas, "Management theory and studies for rural business and infrastructure development", No. 3(32)/2012.
 19. Walicka M., Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podlaskim w świetle badań, [w:] J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock 2009.
 20. Żbikowska A., Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne, [w:] . J.W. Wiktor, P. Chlipała (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.044
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu