BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosak-Szyrocka Joanna (Politechnika Częstochowska), Wojciechowski Piotr (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Satysfakcja studentów z e-nauczania i e-sprawdzianów
Students' Satisfaction with Е-learning and E-tests
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 3, s. 3-14, rys., bibliogr. 11 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
M-learning, Proces nauczania, Metody nauczania, Zdalne nauczanie, Satysfakcja klienta, Szkolnictwo wyższe
Mobile learning, Teaching process, Teaching method, e-learning, Customer satisfaction, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel artykułu: celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań własnych przeprowadzonych wśród studentów Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, które dotyczyły funkcjonalności platformy Moodle oraz postaw wobec e-learningu. Przedstawiono główne wady oraz zalety e-nauczania wskazane przez respondentów, a także zaprezentowano i skomentowano wyniki badania satysfakcji studentów dotyczące wprowadzonego systemu e-kolokwiów.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: ankieta.
Główne wyniki badań/analiz: określenie głównych zalet i wad systemu e-nauczania na podstawie wskazań respondentów.
Implikacje praktyczne: poprawa systemu e-nauczania oraz e-kolokwium.
Implikacje społeczne: poruszane w artykule kwestie odzwierciedlają powszechny trend związany z wprowadzaniem rozwiązań elektronicznych zarówno do nauczania jak i egzaminowania studentów. Warto zaznaczyć, że przystępując do egzaminu na prawo jazdy, zakładając konto e-mail, czy rozliczając deklarację podatkową przez internet de facto korzystamy z elektronicznych formularzy. Można więc stwierdzić, że system e-testów dotyczy nie tylko studentów, lecz znacznie większej populacji osób, a omawiane rozwiązania elektroniczne dotyczą coraz większej części społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose of article: The idea behind any new way of academic teaching is to create conditions for quick and persistent knowledge assimilation as well as the facilitation of access to educational materials, while making the teaching courses more attractive both to teachers and learners. E-learning represents one of these ways and it has many names and variations: on-line courses, computer/internet-based trainings, virtual university, virtual learning, distance education, mobile learning, teleleaming, computer-supported collaborative learning, e-heutagogy, virtual campus, etc. E-learning creates new possibilities of computerized testing and computer-administered testing, known as Computer-Based Assessment (CBA) and Computer-Based Testing (CBT). The paper presents a study of student satisfaction with e-learning. The surveys of 150 students from the Częstochowa University of Technology and 334 ones from the Wrocław University of Technology were included.
Research methodology / research approach: questionnaire
Key findings / analysis: identify the main advantages and disadvantages of e-learning on the basis of respondents.
Practical implications: improvement of e-learning and e-test.
Social implications: With the progressing computerisation and growing popularity of e-learning, electronic exams are becoming more and more popular. It is worth that by joining a driving test, assuming an e-mail account or by settling a tax declaration via the internet we use of electronic forms. It can be concluded that the e-testing applies not only to students, but a much larger population. Therefore discussed issues concern an increasing part of the population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Mischke J., Stanisławska А. К., Organizacja pomiaru jakości i efektywności kursów zdalnych, http://home.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/Organizacjaj)omianjJakosci_i_efektywnosci _e-kursow.pdf (31 styczeń 2014) - Artykuł on line
 2. Plebańska, M., Kopciał P. (2013), Platforma e-learningowa jako narzędzie zarządzania wiedzą", E-mentor, nr 2 (49), s. 41-47.
 3. Przybytniowski, J.W., (2007), Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy ubezpieczeniowe Nr 1(2), Rzecznik Ubezpieczonych; Warszawa, s. 111-118.
 4. Rosak-Szyrocka, J., Borkowski, S. (2012), "E-leaming innowacją dydaktyczną na przykładzie Instytutu Inżynierii Produkcji Politechniki Częstochowskiej", Zarządzanie Jakością nr 1, s. 25-32.
 5. Sasin, M. (2009), "E-leaming w świetle poglądów przedstawicieli polskiej pedagogiki kultury", E-mentor, nr 3 (50), s. 52-56.
 6. Striker, M., Wojtaszczyk, К. (2009). "Bariery wdrażania e-leamingu na przykładzie uczelni wyższej, cz. 2", E-mentor, nr 5 (32), s. 46-51
 7. Wojciechowski P. (2010), "E-nauczanie chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej", E-mentor, nr 3 (35), s. 32-35.
 8. Wojciechowski P. (2012), "E-chemia w szkole", Wiadomości Chemiczne, nr 66, s. 342-353.
 9. Wojciechowski P. (2012), "System E-kolokwiów", w: Sieniawski L. (red.), Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, s. 165-180 - Rozdział w książce
 10. Wojciechowski P. (2013); E-chemia, http://www.dbc.wroc.pl/publication/25798 (31 styczeń 2014) - E-book
 11. Źródła internetowe: strona platformy Moodle: http://moodle.pl (31 styczeń 2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu