BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalinik Mikołaj (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Finansowanie działalności agroturystycznej
Financing of the Agritourist Activity
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 3, s. 53-69, rys., bibliogr. 15 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Rozwój turystyki, Finansowanie turystyki, Infrastruktura turystyczna
Agrotourism, Tourism development, Tourism financing, Tourism infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości finansowania działalności agroturystycznej od okresu rozwoju gospodarstw agroturystycznych w Polsce. W każdej działalności gospodarczej najważniejszą rolę spełniają środki finansowe, a szczególnie w początkowym etapie rozwoju. Gospodarstwa agroturystyczne chcąc posiadać dobry produkt agroturystyczny i w dość szybkim czasie mieć możliwość jego sprzedaży, nieodzowne są nakłady finansowe. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstało kilka instytucji wspomagających rozwój gospodarstw agroturystycznych, do których można zaliczyć: SAPARD, SPO, PROW i inne. Dlatego też zaistniała potrzeba wskazania na jakie cele, w jakich formach, i w jakim okresie gospodarstwa agroturystyczne otrzymały pomoc finansową i tym samym zapoczątkowały swój dynamiczny rozwój. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibility of financing of the early development of the agritourist farms. In any business activity, especially in the early stages of development, the most important is the role of financial resources. To have a good agritourism product financing and to be able to sell it in a fairly short period of time the financial investment is essential in agritourism farms. A number of institutions supporting the development of agritourism farms were established over the decades, which could include: SAPARD, SPO, PROW and others. Therefore, there is a need to identify the purposes for which agritourism farms have received financial aid, and also its forms and periods of time. Thus their dynamic growth was initiated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J, 1999, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.
 2. Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010, nr 1 -2.
 3. Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012, nr 12
 4. Dębniewska M, Banki na rynku finansowym, w: Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość I przyszłość (red ), Wyd. UWM, Olsztyn 2003.
 5. Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 6. Informacja o rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.
 7. Jalinik M., 2005, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, Wyd. PB, Białystok.
 8. Jalinik M, Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 9. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" 2004 - 2006, Informator, Poznań 2004.
 10. PROW 2014 - 2020, Biuletyn informacyjny 2013, Wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr 9
 11. Sikorska G., Kajszczak W., 2000, Kwatera agroturystyczna - Praktyczny poradnik, Wyd. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 12. Rozporządzenie Rady (WE), nr 1698 z dnia 20 września 2005r. (Dz. U. UE L 277/1, 2005).
 13. WWW.agroturystyka.pl
 14. WWW.arimr.gov.pl
 15. WWW.bezrobocie.net/firmamikropożyczki.php
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu