BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunysz Justyna (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Tytuł
Skuteczność prawa do ochrony danych osobowych a prawo dostępu do informacji publicznej
Efficiency of a Right to Protect Personal Data versus a Right of Access to Public Information
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2013, nr 3(32), s. 114-133, przypisy
Słowa kluczowe
Ochrona danych osobowych, Informacja publiczna, Prawo
Personal data protection, Public information, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
XXI wiek to czas szybko rozwijającej się cywilizacji. Gwał-towny wzrost znaczenia informacji, a także wykorzystywania nowych technologii komunikacyjnych w życiu zawodowym oraz codziennym można określić jako pewnego rodzaju transformację ukierunkowaną na utworzenie społeczeństwa informacyjnego. Podkreślić przy tym należy, że skłonność do poszukiwania informacji i dostępu do niej jest wynikiem podstawowej potrzeby człowieka o charakterze egzystencjalnym - potrzeby poznania. Jeszcze kilkanaście lat temu nie zdawano sobie powszechnie sprawy z tego jaką rolę w życiu społeczeństw będzie odgrywać technologia informacyjna i komunikacyjna. Obecnie osiągnięto moment, w którym z jednej strony dostęp oraz przepływ informacji stał się łatwy i szybki, ale z drugiej strony pojawiają się obawy o możliwe zagrożenia dla sfery prywatności osób fizycznych. (fragment tekstu)

The problems of efficiency of regulation concerning protection of personal data in a context of making available public information is essential from the point of view of an individual. Since it is not difficult to imagine a situation in which public information is given and then per-sonal data are made available to an authorised person. It is an undesirable phenomenon looking at it even by a prism of meaning of information in a contemporary world. Thus, protection of personal data requires taking into account contrary interests of access to public information and non-misusing an individual's right to privacy, which in the practice of application of the law can provoke problems and controversies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Górzyńska, Geneza i rozwój prawa do informacji, [w:] Miscellanea Iuridica, t. IV: Współczesne problemy samorządu terytorialnego - Dostęp do informacji publicznej, A. Dragoń, A. Lityński, G. Sibiga, Tychy 2004, s. 126.
 2. T. R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji pu-blicznej, Warszawa 2002, s. 7.
 3. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 65.
 4. Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej, Łódź 1994, s. 15 i 27-28.
 5. G. Szpor, Uwarunkowania skuteczności regulacji ochrony danych osobo-wych, [w:] Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, G. Szpor (red.), Warszawa 2009, s. 26.
 6. B. Banaszak, K. Wygoda, Regulacja prawna ochrony danych osobowych w Polsce w świetle ustawy z 29 sierpnia 1997 r. i standardów europejskich, [w:] Ochrona danych osobowych, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 1999, s. 68.
 7. P. Fajgielski, Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 2008, s. 35.
 8. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 41.
 9. M. Chmaj [w:] Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Warszawa 2010, s. 35.
 10. A. Mednis, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 1999, s. 21.
 11. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komen-tarz, Warszawa 2011, s. 339.
 12. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji pu-blicznej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 12.
 13. M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002, s. 238-242.
 14. A. Błaszczyńska, Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, "Przegląd Prawa Publicznego" 2011, nr 12, s. 24-28.
 15. M. Podgłówek, Dostęp do informacji publicznej [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Wrocław 2005, s. 422-437.
 16. M. Safjan, Ochrona danych osobowych - granice autonomii informacyjnej [w:] Ochrona danych osobowych, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 1999, s. 10.
 17. M. Sakowska, Relacje pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem do informacji publicznej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2005, tom LXXII, s. 63.
 18. A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2008, s. 15.
 19. G. Sibiga, Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 11, s. 9.
 20. G. Sibiga, Komplementarność czy kolizja? Prawna ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznych oraz informacji o środowisku i jego ochronie [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, P. Fajgielski (red.), s. 165.
 21. E. Kulesza, Istotne rozróżnienie, "Rzeczpospolita" z dnia 14 lutego 2000 r.
 22. M. Bidziński [w:] Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 70.
 23. I. Maciejuk, Dostęp do informacji publicznej zawierającej dane osobowe, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2009, nr 9, s. 77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu