BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sypniewska Paulina
Tytuł
Deinwestycje w kontekście międzynarodowej strategii przedsiębiorstwa
Divestment in the Context of International Business Strategy
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 219-225, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Sprzedaż
Corporation strategies, Enterprises, Foreign investment, Direct investments, Sale
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano krótkiego przeglądu literatury z dziedziny deinwestycji i międzynarodowej strategii przedsiębiorstwa. Przegląd ten miał umożliwić ustosunkowanie się do tezy, że skłonność do dokonania deinwestycji, sprzedaży lub likwidacji zagranicznej filii zależy od przyjętej przez korporację strategii międzynarodowej. Zaprezentowane typy strategii stosowanych przez korporacje pokazują sposób działania na rynkach zagranicznych i podejście do roli, jaką filia pełni w ogólnej działalności przedsiębiorstwa. Charakterystyka ta ma znaczący wpływ na prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o dokonaniu deinwestycji. Analiza literatury i przeprowadzonych badań w obszarze deinwestycji pozwala wysunąć wnioski, że największą skłonność do sprzedaży lub likwidacji filii wykazują korporacje transnarodowe. W przypadku filii będących częścią przedsiębiorstw międzynarodowych i wielonarodowych prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o dokonaniu deinwestycji jest znacznie mniejsze. Filie należące do korporacji globalnych najmniej są narażone na procesy deinwestycyjne, zwłaszcza w dłuższym czasie. (fragment tekstu)

The paper discusses divestment, i.e. the closure or sell-off of units in foreign locations, from the perspective of the firms making such decisions. The divestment assessments are looked at through the lens of international business strategy. The short literature review begins with a presentation of divestment and approaches to the analysis of this phenomenon, The basics of international business strategy are then sketched out, with an emphasis on the core factors of Bartlett and Ghoshal typology. The main part of the paper presents an analysis of how the core strategy characteristics influence divestment decisions. The analysis allows the author to conclude that divestment propensity of foreign subsidiaries depends on the type of strategy pursued by the corporation. Subsidiaries established as part of global strategy are expected to be the least probable to be divested in the long run, whereas subsidiaries of transnational corporations are in general likely to display the highest divestment rate. Subsidiaries forming part of international and multi-domestic strategies may have the lowest divestment likelihood, especially in the initial period of their activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartlett Ch.A., Ghoshal S., Managing Across Borders. The Transnational Solution, Harvard Business School Press, Boston 2002.
 2. Bartlett Ch.A., Ghoshal S., Birkinshaw J., Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management, McGraw-Hill, New York 2003.
 3. Benito G.R.G., Divestment of Foreign Production Operations, "Applied Economics" 1997, nr 29, s. 1365-1377.
 4. Benito G.R.G., Divestment and International Business Strategy, "Journal of Economic Geography" 2005, vol. 5, s. 235-251.
 5. Boddewyn J.J., Foreign Divestment: Magnitude and Factors, "Journal of International Business Studies" 1979, vol. 10, s. 21-27.
 6. Chow Y.K., Hamilton R.T., Corporate Divestment: An Overview, "Journal of Managerial Psychology" 1993, vol. 8, nr 5.
 7. Duhaime I.M., Grant J.H., Factors Influencing Divestment Decision-making: Evidence from a Field Study, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5, s. 301-318.
 8. Harzing A.W., An Empirical Analysis and Extension of the Bartlett and Ghoshal Typology of Multinational Companies, "Journal of International Business Studies" 2000, vol. 31, nr 1.
 9. Leong S.M., Tan Ch.T., Managing Across Borders: An Empirical Test of the Bartlett and Ghoshal [1989] Typology, "Journal of International Business Studies" 1993, vol. 24, nr 3.
 10. Markides C., Diversification, Refocusing and Economic Performance, MIT Press, Cambridge 1995.
 11. Tallman S.B., Yip G.S., Strategy and the Multinational Enterprise, w: The Oxford Handbook of International Business, red. A.M. Rugman, T.L. Brewer, Oxford University Press, Oxford 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu