BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmaszczyk Monika (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Coaching narzędziem wspomagającym dzielenie się wiedzą ukrytą w organizacji
Coaching as a Tool Supporting Sharing of Tacit Knowledge in an Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 310, s. 245-251, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się
Słowa kluczowe
Wiedza ukryta, Transfer wiedzy, Coaching
Tacit knowledge, Knowledge transfer, Coaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zamierzeniem autorki było pokazanie, że bycie coachem dla podwładnych może być stymulatorem dzielenia się wiedzą ukrytą w organizacji. Na wstępie przybliżono zjawisko wiedzy ukrytej, a dalej omówiono specyfikę transferu tej kategorii zasobu. Następnie podjęto próbę przedstawienia menedżera w roli coacha - osoby mogącej stosować coaching do pobudzania dzielenia się wiedzą ukrytą. Badanie ma charakter analizy przypadku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the author is to prove the thesis that being a coach to subordinates is not only possible, but it constitutes a stimulator for sharing tacit knowledge in an organization. At first, the notion of tacit knowledge, and further the specificity of transfer of this category of resources, was introduced. Next, an attempt was made to present a manager as a coach - the person who applies coaching for stimulating sharing of tacit knowledge. The paper is a case study.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berłowski P., Menedżer coachem czy tylko szefem? Metody i techniki coachingowe stosowane przez menedżerów wobec podwładnych, "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 12(273).
 2. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 3. Harris R., McAdam R., McCausland I., Reid R., Knowledge management as a source of innovation and competitive advantage for SMEs in peripheral regions, "International Journal of Entrepreneurship & Innovation" 2013, Vol. 14.
 4. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 5. Kreyenberg J., Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników, BC.edu, Warszawa 2010.
 6. Law L., Ireland S., Hussain Z., Psychologia coachingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 7. Mládková L., Sharing tacit knowledge within organizations: evidence from the Czech Republic, "Global Journal of Business Research" 2012, Vol. 6.
 8. Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 9. Nonaka I., Takeuchi H, Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 10. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, Oxford 1995.
 11. Sharma B.P., Singh M.D., Neha, Knowledge Sharing Barriers: An Approach of Interpretive Structural Modeling, "IUP Journal of Knowledge Management" 2012, Vol. 10.
 12. Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 13. Wilson C., Coaching biznesowy, MT Biznes, Warszawa 2010.
 14. www.coachfederation.org.
 15. Zigan Z., A contingency approach to the strategic management of intangible resources, "Journal of General Management" 2012, Vol. 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu