BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wybieralski Piotr
Tytuł
Alianse technologiczne jako płaszczyzna realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych (podmiotów z branży farmaceutycznej oraz biotechnologicznej)
R&D Alliances as a Common Platform of Innovative Projects (Entities from Pharmaceutical and Biotechnological Industries)
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 233-244, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Alianse strategiczne, Przedsiębiorstwo farmaceutyczne, Biotechnologia, Partnerstwo strategiczne
Investment, R&D in the enterprise, Strategic alliances, Pharmaceutical company, Biotechnology, Strategic partnership
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie modelu współpracy w zakresie działań B+R pomiędzy podmiotami realizującymi projekty innowacyjne w branży farmaceutycznej1. Ukazana zostanie również rola oraz przeprowadzona analiza porozumień technologicznych z udziałem podmiotów z branży biotechnologicznej w latach 1980-2003. Zastosowanie elementów teorii gier w początkowej części artykułu stanowi teoretyczną bazę dla prowadzonych w dalszej części pracy rozważań empirycznych. (fragment tekstu)

R&D alliances in the pharmaceutical industry become more and more popular nowadays since discovery of a new drug requires a huge amount of funds, takes a very long time and the final result is extremely difficult to predict. Collaboration of entities as regards similar inventive projects seems to be the optimal solution under market conditions making possible the existence of only one innovator. However, the economic reality shows that such agreements are undertaken also in an environment where a greater number of companies carry out their R&D activities. This fact confirms a positive role of alliances in building comparative advantage of companies taking part in a joint venture. Cooperation of entities in the pharmaceutical and biotechnological industries is especially important which is proved by a fast growing number of R&D agreements between these parties. In this area companies from the United States are most involved not only in the regional but also international research partnerships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Danzon P.M., Nicholson S., Pereira N., Productivity In Pharmaceutical-Biotechnology RlkD: the Role of Experience and Alliances, NBER Working Paper 9615, April 2003.
  2. Dyer J.H., Powell B.C., Sakakibara M., Wang A.J., Determinants of Success in RlkD Alliances, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, August 2006,
  3. Garrette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
  4. Malawski W., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydanictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  5. Nicholson S., Danzon P.M., McCullough J., Biotech-pharmaceutical Alliances as a Signal of Asset and Firm Quality, NBER Working Papers 9007, June 2002.
  6. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
  7. Rynarzewski T., Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2005.
  8. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1997.
  9. Wybieralski P., Strategiczne zachowania przedsiębiorstw międzynarodowych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (na przykładzie branży farmaceutycznej), w: Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw. Aspekty globalne, regionalne, sektorowe, red. M. Kokocińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu