BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyga Justyna (Impel Business Solutions Sp. z o.o)
Tytuł
Organizacyjne uczenie się w praktyce zarządzania na przykładzie firmy Impel Business Solutions Sp. z o.o
Organizational Learning in Management Practice on the Example of the Impel Business Solutions Llt
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 310, s. 299-310, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się
Słowa kluczowe
Organizacja, Uczenie się, Zarządzanie wiedzą
Organisation, Studying, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu była analiza procesu zarządzania wiedzą i organizacyjnego uczenia się w spółce Impel Business Solutions Sp. z o.o. Jako metodę badawczą wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz bezpośredni wywiad pogłębiony z menedżerem ds. zarządzania wiedzą w tej spółce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the analysis of the organizational learning mechanism and the identification of factors that support organizational learning processes in Impel Business Solutions Llt. The research was based on the literature studies and the interview with knowledge management manager in this company. As a result of literature studies and analysis of empirical data the learning capability in Impel Business Solutions Llt. was identified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak J., Wspólnoty praktyków, "Businessman Magazine" sierpień 2003.
 2. De Geus A.P., Planning as Learning, "Harvard Business Review" marzec-kwiecień 1988.
 3. Figurska I., Wykorzystywanie wiedzy w teorii i w praktyce, Zeszyty Naukowe WHSZ, Zeszyt 10/41, 2005.
 4. Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
 5. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 6. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 7. Moczydłowska J., Psychologiczne bariery w zarządzaniu wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, red. W.M Grudzewski, J. Merski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 8. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 9. Mikuła B., Organizacyjne uczenie się, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Mikuła B., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 11. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 12. Morgan G., Obraz organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2002.
 14. Parsole E., Wray M., Trener i mentor - udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 16. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 17. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 18. Wawrzyniak B., Zarządzanie zmianami w organizacji, [w:] Zarządzanie: teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu