BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grynia Alina
Tytuł
Funkcjonowanie i finansowanie europejskiej Polityki rynku pracy w czasach światowego Kryzysu gospodarczego
Functioning and Financing of European Labour Market Policy in the Times of World Economic Crisis
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 205-224, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rynku pracy, Bezrobocie, Rynek pracy, Kryzys gospodarczy
Labour market policy, Unemployment, Labour market, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny kryzys gospodarczy objął praktycznie wszystkie kraje. Wzrost zatrudnienia w ostatniej dekadzie w dużej mierze miał charakter koniunkturalny, więc i spadek zatrudnienia w czasach spowolnienia miał znaczący wymiar. Pogorszenie sytuacji na rynku pracy zazwyczaj prowadzi do zwiększenia zadań polityki rynku pracy. Polityka rynku pracy jest traktowana jako element interwencji państwa w mechanizmy rynkowe, wynikającej z negatywnych zjawisk pojawiających się na rynku pracy, inaczej mówiąc, wynika z zawodności tego mechanizmu. Polityka ta, realizowana w różnych krajach o odmiennych systemach gospodarczych i społecznych, może znacznie się różnić. Generalnie, im szerszy jest zakres ingerencji państwa na rynku pracy, tym wyższe są koszty realizacji i z założenia wyższa efektywność zastosowania. (fragment tekstu)

Labour market policy is considered an element of state intervention in market mechanisms as consequence of negative labour market phenomena. Downturn on labour market caused by global economic crisis has led to increase in the number of tasks of LMP aimed at protection of existing jobs, providing social benefits to the unemployed and facilitating job search. Basic instruments of active and passive LMP are presented in the text as well as conditions and effectiveness of their application, and financing in the EU member states during economic crisis. The analysis performed showed that the LMP introduced in different states differed greatly depending on the chosen LMP model. It can be stated that expenses for active and passive instrument increased in all member states during crisis. However, the level of changes differed among the states. The largest increase has been noted among old member states. The largest share of the expenses for LMP was spent on passive LMP. During economic downturn the number of beneficiaries of passive LMP increased. The effectiveness of the instruments used is evaluated differently among the member states. Reliable analysis of LMP effectiveness during crisis requires more time and preparation of unified research methodology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Card D., Kluve J., Weber A., Active Labor Market Policy evaluations: a meta-analysis, NBER Working Paper Series, Cambridge 2010, http://www.nber.org/papers/w16173.pdf (dostęp 13.09.2011).
 2. Communication for the Spring European Council, Driving European Recovery, Vol. 2, Annex II, COM 2009, European Commission, Brussels 2009, s. 7, http://www.europanu.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvikqpopjt8zm/vi7jgtb2sini/f=/.pdf (dostęp 07.10.2011).
 3. Employment in Europe report 2009, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en (dostęp 10.05.2010).
 4. European Commission, A European Economic Recovery Plan, COM 2008, Brussels, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13504_en.pdf (dostęp 02.09.2011).
 5. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en (dostęp 02.10.2011).
 6. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en (dostęp 09.09.2011).
 7. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_expsumm&lang=en (dostęp 02.09.2011).
 8. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (dostęp 06.09.2011).
 9. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tps00077&language=en (dostęp 15.09.2011).
 10. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00080&plugin=1(dostęp 02.10.2011).
 11. Finansowanie i funkcjonowanie aktywnych programów rynku pracy w czasach kryzysy, Raport Centrum Monitorowania Rynku Pracy przy Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, 2010, http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmfiles/ef1066_pl.htm (dostęp 05.09.2011).
 12. Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 3, http://www.e-rachunkowosc.pl/materialy/MG_polityka-antykryzy-sowa-na-swiecie.pdf (dostęp 03.08.2011).
 13. Mering T., Programy antykryzysowe w krajach Unii Europejskiej, w: M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski, Polityka społeczna w kryzysie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 215-217.
 14. Wiśniewski Z., Kierunki i skutki regulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999, s. 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu