BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostaszewski Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Anioły biznesu jako oferenci kapitału dla finansowania przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 132, s. 73-88, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał, Ryzyko, Anioł biznesu
Capital, Risk, Business angel
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Największe znaczenie dla efektywnego działania sieci business angels ma zbudowanie szerokiej i różnorodnej bazy klientów, zarówno wśród inwestorów, jak i przedsiębiorców. Z tego względu kluczowym elementem dla wielu osób jest to, przy jakiej organizacji dana sieć jest afiliowana. Z tego wynika, że najlepiej nadające się do roli założycieli są instytucje o już ugruntowanej opinii w danym kraju lub regionie. Kluczowe znaczenie mają: reputacja w kręgach biznesowych, brak zaangażowania politycznego, działanie nie dla zysku i reprezentujące szeroką gamę środowisk gospodarczych. Taka charakterystyka pasuje do np. szkół wyższych, izb przemysłowych czy parków naukowych23. Jak już wspomniano, ważną cechą w działalności business angles jest koncentracja na projektach biznesowych, powstających w najbliższym otoczeniu. Wynika to z chęci minimalizacji kosztów i czasu, jaki dany projekt może pochłonąć. Wydawać by się mogło, że najbardziej efektywne sieci to takie, które koncentrują się na danym regionie albo jeszcze na mniejszym obszarze. To założenie nie jest do końca prawdziwe, gdyż zasięg działania aniołów biznesu jest zdeterminowany poprzez koszty dostępu - koszty przemieszczenia się - ponieważ, anioł inwestuje przeważnie w zasięgu miejsca zamieszkania.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blank S., Dorf B., Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
 2. Brzozowska K., Business angels na rynku kapitałowym. Motywacje inwestowanie efekty, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 3. Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 4. Kaufmann Foundation, Angel investment groups, networks and funds: a guide book to developing the right angel organization for your community, USA, 2004.
 5. Mason C., Barriers to investment in the informal venture capital sector, Mimeo, February 2002.
 6. Sieradzan P., Sobańska. K., Inwestycje Private Equity Venture Capital, Key Text, 2013.
 7. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.
 8. Tamowicz P., Business angels. Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2007.
 9. Tamowicz P., Venture capital - kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2004.
 10. Weber J., Brettel M., Jaungey C., Rost C., Business angels in Germany (maszynopis niedatowany).
 11. Węcławski J., Nieformalni inwestorzy kapitału własnego w innowacyjnych przedsiębiorstwach, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, red. K. Znaniecka, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 12. Wrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 13. Wrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 14. www.eban.org
 15. www.lsab.lublin.pl
 16. www.polban.pl
 17. www.resik.pl
 18. www.silban.eu
 19. www.lba.pl
 20. www.newconnect.info
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu