BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygmunt Aleksandra (Politechnika Opolska)
Tytuł
Diagnoza zadłużenia przedsiębiorstw branży przemysłu chemicznego Opolszczyzny
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2012, nr 32, s. 179-191, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami
Słowa kluczowe
Przemysł chemiczny, Zadłużenie przedsiębiorstwa
Chemical industry, Company indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań nad zadłużeniem przedsiębiorstw należących do branży przemysłu chemicznego, które prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego. Badania oparto na analizie wskaźnikowej, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika ogólnego zadłużenia, udziału krótkoterminowego kapitału obcego w kapitale obcym, zadłużenia kapitału własnego oraz zadłużenia długoterminowego.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Zbiór przykładów i zadań, red. Cz. Skowronek, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
  2. Kopiński A., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody i zastosowania, Wyd. Forum Naukowe, Poznań - Wrocław 2001.
  3. Łobos K, Szewczyk M., A Comparative Study of the Economic Performance of Chemical Branch Enterprisesfrom Opolskie and Dolnośląskie Voivodships, w: Regional and local development: Capitals and drivers, red. K. Malik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
  4. Machała R., Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2011.
  5. Sierpińska M., Jachna Т., Ocena przedsiębiorstwa -według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  6. Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak В., Analiza koncentracji, w: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wyd. Instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011.
  7. Szewczyk M., Tłuczak A., Prospectsfor Chemical Industry, w: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge Base Economy, red. A.P. Balcerzak, The Knowledge & Innovation Institute, Warszawa2011.
  8. Waśniewski Т., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  9. Zygmunt J., Ryzyko a dźwignia finansowa, w: Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce, red. I. Pyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu