BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęciak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Równowaga w gospodarce w ujęciu polskich marginalistów
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej., 2012, s. 69-104, tab., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Historia myśli ekonomicznej, Marginalizm, Równowaga gospodarcza, Ekonomia matematyczna, Krakowska szkoła ekonomii, Etatyzm
Economic theory, History of economic thought, Marginalization, Economic equilibrium, Mathematical economics, Cracow school of economics, Statism
Abstrakt
Polscy ekonomiści okresu międzywojennego w większości znajdowali się pod wpływem szkoły austriackiej bądź szkoły historycznej. Fakt hołdowania szkole psychologicznej wynikał z historii Polski, a przede wszystkim z polityki prowadzonej przez zaborców przed odzyskaniem niepodległości, w ramach której ani w zaborze rosyjskim, ani w zaborze pruskim rozwój niezależnej nauki polskiej nie był możliwy. Teoria mikroekonomicznej równowagi ogólnej marginalizmu zachodniego znalazła rozwinięcie w polskiej szkole matematycznej. Powszechnie za twórcę polskiej szkoły matematycznej uznaje się Władysława Zawadzkiego, którego poglądy opierały się na dorobku naukowym i metodzie badawczej szkoły lozańskiej. Za prekursorów szkoły matematycznej w Polsce uznaje się również m.in. Józefa Marię Hoene-Wrońskiego i Zygmunta Rewkowskiego, jednak teorię równowagi ogólnej w ujęciu szkoły lozańskiej w największym stopniu rozwinął Władysław Zawadzki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochenek M.: Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 2. Bochenek M.: Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło. PTE, Warszawa 2009.
 3. Zawadzki W: Pojęcie równowagi ekonomicznej i jego naukowe znacznie. "Ekonomista" 1928, nr 4.
 4. Zawadzki W.: Dwie koncepcje równowagi ekonomicznej. "Ekonomista" 1938 nr 3.
 5. Czerkawski J.: Zarys dziejów myśli ekonomicznej w Polsce. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1948.
 6. Drewnowski J.: Autobiografia naukowa. Londyn 2000.
 7. Guzicki L., Żurawicki S.: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej 1914-1945. PWE, Warszawa 1974.
 8. Guzicki L., Żurawicki S.: Polscy ekonomiści XIX i XX wieku. PWE, Warszawa 1984.
 9. Drewnowski J.: Równowaga konsumenta a rynek niedoskonały. "Ekonomista" 1936, nr 3.
 10. Nowicki J.: Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku. PWN, Warszawa 1991.
 11. Heydel A., Lulek T., Schmidt S., Wyrobisz S., Zweig F.: Etatyzm w Polsce. Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1932.
 12. Krzyżanowski A.: Polityka i gospodarstwo: pisma pomniejsze oraz przemówienia 1920-1931. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1931.
 13. Lityńska A.: Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Adam Krzyżanowski - wybitny ekonomista krakowski. Stowarzyszenie PAX, Wydział Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie, Kraków 1988.
 14. Zweig F.: Adam Krzyżanowski. Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1937.
 15. Sułkowska W.: Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 16. Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 17. Landau Z., Tomaszewski J.: Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939. T. II. Od Grabskiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu proinflacyjnego i ożywienia koniunktury 1924-1929. Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
 18. Landau Z., Tomaszewski J.: Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939. T. IV. Lata interwencjonizmu państwowego 1936-1939. Książka i Wiedza, Warszawa 1989.
 19. Gołębiowski J.: Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej. PWN, Warszawa - Kraków 1985.
 20. Krzyżanowski A.: Dwa programy. Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1927.
 21. Nowicki J.: Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 22. Taylor E.: Druga inflacja polska. Przyczyny - Przebieg - Środki zaradcze. Gebethner i Wolff, Poznań-Warszawa 1926.
 23. Landau Z., Tomaszewski J.: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939. Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 24. Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 25. Zweig F.: O programie gospodarczym Polski. Nakładem Banku Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1926.
 26. Landau Z.: Zasięg kartelizacji przemysłu w Drugiej Rzeczypospolitej. "Kwartalnik Historyczny" 1974, nr 4.
 27. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945. T. I, II. Red. A. Mączak. Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 28. Grodek A., Kostrowicka I.: Historia gospodarcza Polski. PWN, Łódź 1955.
 29. Zientara H., Mączak A., Ihnatowicz I., Landau Z.: Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939., Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 30. Landau Z., Tomaszewski J.: Polska w Europie i świecie 1918-1939. Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
 31. Landau Z., Tomaszewski J.: Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939. T. III. Wielki Kryzys 1930-1935. Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
 32. Przemówienie Pana Ministra Przemyślu i Handlu Romana Góreckiego wygłoszone 29.1.1936 roku w Komisji Budżetowej Sejmu. "Polska Gospodarcza" 1936, z. 5.
 33. Zagóra-Jonszta U. : Polska inteligencja Górnego Śląska wobec głównych zagadnień ekonomicznych okresu międzywojennego. W : 50 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Księga pamiątkowa. Red. A. Czech. PTE, Katowice 1998.
 34. Zweig F.: Kartelizacja przemysłu polskiego. Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1929.
 35. Kartele. "Czas" 1934, nr 57.
 36. Pamiętnik I Zjazdu Ekonomistów Polskich odbytego w Poznaniu w dniach 24-26.V.1929 r. Nakładem Stałego Komitetu Zjazdu Ekonomistów Polskich, Warszawa 1930.
 37. Zweig F.: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu. Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1938.
 38. Heydel A.: W sprawie karteli. "Polityka Gospodarcza" 1935, nr 4.
 39. Heydel A.: Kryzys, interwencja, kartele. "Ekonomista" 1932, T. I.
 40. Heydel A.: Profesor Lipiński o "Etatyzmie w Polsce", "Ekonomista" 1933, T. IV.
 41. Krzyżanowski A.: Bierny bilans handlowy. Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1928.
 42. Lauterbach S.: Gospodarka planowa. Kraków 1935.
 43. Rybarski R.: Idee przewodnie gospodarstwa Polski. Drukarnia F. Wyszyński i S-ka, Warszawa 1939.
 44. Rybarski R.: Przyszłość gospodarcza Polski. Drukarnia F. Wyszyński i S-ka, Warszawa 1933.
 45. Rybarski R.: Podstawy narodowego programu gospodarczego. Dom Książki Polskiej, Warszawa 1934.
 46. Przemówienia posłów Klubu Narodowego wygłoszone w Sejmie w czasie rozprawy nad budżetem na rok 1935/1936. Nakładem Klubu Narodowego, Warszawa 1935.
 47. Brzeski T.: Polska jako jednostka gospodarcza. Wydawnictwo Altenberga, Lwów 1921.
 48. Taylor E.: O zmierzchu kapitalizmu i nowym ustroju słów kilka. "Myśl Narodowa" 1932, nr 46.
 49. Taylor E.: Teoria ruchu układów gospodarczych. Poznań 1932.
 50. Skowroński A.: Poglądy gospodarcze Edwarda Taylora. Nakład i Druk Drukarnia Katolicka, Poznań 1934.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu