BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Niewiadomski Przemysław (Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT)
Tytuł
Doskonalenie procesu doboru dostawcy jako przejaw uczenia się organizacji
Improvement of the Supplier Selection Process as a Sign of Organizational Learning
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 310, s. 397-410, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji, Kryteria wyboru dostawcy, Wiedza, Uczenie się, Organizacja
Organisation improving, Supplier selection criteria, Knowledge, Studying, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyjmując przesłanki kreowania niekonwencjonalnych, często lekko zmodyfikowanych, już istniejących instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego, na rynku dóbr przemysłowych, wydaje się za zasadne zaproponowanie koncepcji polegającej na ciągłym uczeniu się organizacji. Autorzy opracowania za zasadne uznali zobrazowanie owego procesu w odniesieniu do doskonalenia metodyki doboru dostawcy. W tym celu przedstawią istniejącą w badanym zakładzie wytwórczym metodę doboru dostawcy pod kątem wymaganych od niego kompetencji, zaproponują nową metodę doboru dostawcy według przyjętych kryteriów, według których cena będzie stanowiła kluczowy czynnik w procesie podejmowania decyzji. W kontekście powyższego zobrazują proces uczenia się organizacji w praktyce zakładów wytwórczych, analizując proces implementacji konkretnego wyrobu pod kątem doboru dostawcy, co w konsekwencji wpływać będzie na obniżenie kosztu wytworzenia implementowanego produktu.(abstrakt oryginalny)

Assuming the prerequisites of creating unconventional, often slightly modified, already existing enterprise management tools, especially during the times of economic downturn, on the market for industrial goods, it seems reasonable to propose a concept based on continuous learning of an organization. Therefore, the authors of this study, found the representation of this process reasonable, with regard to the improvement of the supplier selection methodology. For this purpose, the authors are going to present a supplier selection method applied in an existing manufacturing plant based on competencies that are required from him, as well as propose a new method for the selection of suppliers according to established criteria, where the price will be a key factor in the decision making process. In the context of the above, they are going to depict the organization learning process of manufacturing plants in practice, analysing the implementation process of a particular product in terms of selection of the supplier, which in turn will affect the production cost reduction of the implemented product.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Rogala P., Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 2. Choroszczak J., Ujwary-Gil A., Analiza fazy tworzenia aliansu strategicznego firmy krajowej z zagranicznym kooperantem, "Organizacja i Kierowanie" nr 3, 2003.
 3. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 4. Dyczkowska J., Logistyka zaopatrzenia i produkcji - wpływ na logistykę dystrybucji, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 84, Warszawa 2012.
 5. Kaleta A., Kontrola w procesie wdrażania strategii, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 6. Lichtarski J.M., Zespoły zadaniowe i projektowe w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 7. Łuczak J., System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej - ocena istotności wymagań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 8. Moszkowicz K., Bembenek B., Strategia rozwoju wiedzy w klastrze, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 9. Niewiadomski P, Bartkowiak P., Efektywne zarządzanie firmą rodzinna - kompetencyjne wyzwania sukcesji, [w:] Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 10. Nowak D., Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 11. Perechuda K., Organizacja ucząca się - perspektywa strategiczna, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 12. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2000.
 13. Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 14. Urbanowska-Sojkin E., Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu