BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aluchna Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW w Warszawie. Analiza zmian wprowadzonych w latach 2010-2012
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 132, s. 105-130, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Rozwój gospodarczy, Rynek kapitałowy
Stock market, Economic development, Capital market
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany na rynku kapitałowym, przekształcenia w sektorze finansowym oraz wyzwania związane z trudną sytuacją ekonomiczną mają wpływ na kształt praktyki gospodarczej. Podejmowane przez regulatorów działania mają na celu poszukiwanie nowych szans na rozwój gospodarczy, poprawę konkurencyjności i zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji. Wiele z tych założeń przyświeca zmianom w zakresie dobrych praktyk ładu korporacyjnego, które stanowiąc przykład miękkiego prawa i kodów środowiskowych, mają na celu poprawę standardów przejrzystości i polityki informacyjnej, funkcjonowania rady czy wykonywania praw głosów przez akcjonariuszy. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" wprowadzonych(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Pyramidal structures and corporate governance. The initial research results from Polish listed companies, referat na międzynarodową konferencję European Academy of Management (EURAM), Galatasaray University 2013.
 2. Aluchna M., Implementation of best practice code. Practical implications from Warsaw Stock Exchange, "Social Responsibility Journal" 2009, vol. 5, s. 123-140.
 3. Aluchna M., Koładkiewicz I., Guidelines for corporate behavior. The case of Polish corporate governance code, w: Culture and corporate governance, eds. G. Aras, D. Crowther, Social Responsibility Network, Leichester, s. 77-98.
 4. Baker K., Anderson R., Corporate governance. A synthesis of theory, research and practice, John Willey & Sons 2010.
 5. Bauer R., Gunster N., Otten R., Empirical evidence on corporate governance in Europe: The effect on stock returns, firm value and performance, "Journal of Asset Management" 2004, vol. 5, no. 2, s. 91-104.
 6. Berglöf, E., Claessens, S., Enforcement and good corporate governance in developing countries and transition economies, "World Bank Research Observer" 2006, vol. 21 (1), s. 123-150.
 7. Bistrowa J., Iace N., Corporate governance best practice and stock performance: Case of CEE companies, "Systemics, Cybernetics and Informatics" 2012, vol. 10, no. 3, s. 63-69.
 8. Campbell K., Jerzemowska M., Najman K., Corporate governance challenges in Poland: Evidence from "comply or emplain" disclosures, "Corporate Governance" 2009, vol. 9, no. 5, s. 623-634.
 9. Clarke T., Chanlat J. F., Introduction: A new order? The recurring crisis in Anglo- -American corporate governance and the increasing impact on European economies and institutions, w: European corporate governance. Readings and perspectives, eds. T. Clarke, J. F. Chanlat, Routledge, London 2009, s. 1-42.
 10. Davies M., The impracticality o fan international 'one size fits all' corporate governance code of best practice, "Managerial Auditing Journal" 2008, vol. 23, no. 6, s. 532-544.
 11. Gill A., Corporate governance as social responsibility: A research agenda, "Berkley Journal of International Law" 2008, vol. 26, no. 2, s. 452-478.
 12. Gontarek A., Dobre praktyki - raport ze stosowania zasad, GPW, Warszawa 2008, http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/photo/wydarzenia/konferencje/2008_12_6_ pierwszyrokfunkcjonowania/agontarek_statystyka.pdf
 13. GPW, Dobre praktyki w spółkach publicznych, GPW, http://www.corp-gov.gpw. pl/assets/library/polish/dp2005.pdf
 14. GPW, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., http://www.corp-gov.gpw. pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf, s. 1.
 15. GPW, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., http://www.corp-gov.gpw. pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf
 16. GPW, Ład korporacyjny na GPW, http://www.corp-gov.gpw.pl/lad_corp.asp
 17. GPW, O nas. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, http://www.corp-gov.gpw. pl/about_us.asp
 18. GPW, Uchwała Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 w sprawie uchwalenia zmian Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, http://www.corp-gov.gpw. pl/assets/library/polish/publikacje/uch_rg_17_1249.pdf
 19. GPW, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., http://www.corp-gov. gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_19_10_2011_final.pdf
 20. GPW, Uchwała Nr 15/1282/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, http://www.corp-gov.gpw. pl/assets/photo/wydarzenia/konferencje/2011/uch_rg_15_1282_2011.pdf
 21. GPW, Uchwała Nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 19 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, http://www.corp-gov.gpw. pl/assets/library/polish/regulacje/uchwala_dobre_praktyki_19_10_2011_final.pdf
 22. GPW, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., http://www.corp-gov.gpw. pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf
 23. GPW, Uchwała Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, http://www.corp-gov.gpw.pl/ assets/library/polish/regulacje/uch_rn_19_2012.pdf
 24. Hermes N., Postma T., Zivkov O., Corporate governance codes and their contents: An analysis of Eastern European codes, "Journal for East European Management Studies" 2007 vol. 12, no. 1, s. 53-74.
 25. Jamali, D., Safieddine, A., Rabbath, M., Corporate governance and corporate social responsibility synergies and interrelationship, "Corporate Governance: An International Review" 2008, vol. 16, s. 443-459.
 26. Jarosz B., Główne doświadczenia po pierwszym roku obowiązywania Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, GPW, Warszawa 2008, http://www.corp-gov.gpw. pl/assets/photo/wydarzenia/konferencje/2008_12_6_pierwszyrokfunkcjonowania/ bjarosz_podsumowanie.pdf
 27. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 28. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C. H. Beck, 2010, s. 164-196.
 29. Koładkiewicz I., Historia kołem się toczy - czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął, "Master of Business Administration" 2010, no. 3 (104), s. 86-95.
 30. Kostyuk A., Kostyuk H., Minority shareholders vs. The state: the case of JSC "UKRNEFT", "Corporate Ownership and Control Journal" 2005, vol. 2, s. 106-111.
 31. Kuchenbeker J., Dobre praktyki 2008: Zbiór zasad czy raczej lista pobożnych życzeń, 2008, www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=1747027 (dostęp: 5.05.).
 32. Larcker D., Tayan B., Corporate governance matters, Pearson Education 2011.
 33. Lipman F., Summary of major corporate governance principles and best practices, "International Journal of Disclosure and Governance" 2007, vol. 4, no. 4, s. 309-319.
 34. Mallin Ch. A., Corporate governance, Oxford University Press 2004.
 35. Mesjasz Cz., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, w: Ład korporacyjny, red. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 15-52.
 36. OECD, Priciples of corporate governance, 2004, http://www.oecd.org/corporate/ca/ corporategovernanceprinciples/31557724.pdf
 37. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 3-12.
 38. Regulamin Giełdy, http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/regulamin_gpw.pdf
 39. Roe M., Strong managers, weak owners - the political roots of American corporate finance, Princeton University Press, Princeton 1994.
 40. Shleifer A., Vishny R., A survey of corporate governance, "Journal of Finance" 1997, vol. 52, s. 737-783.
 41. Strandberg C., The convergence of corporate governance and corporate social responsibility, Though-leaders study, Standberg Consulting 2005.
 42. Tricker B., Corporate governance. Principles, policies and practices, Oxford University Press, Oxford 2012.
 43. Urbanek P., Ewolucja funkcjo rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 177-199.
 44. Vander Bauwhede H., On the relation between corporate governance compliance and operating performance, "Accounting and Business Research" 2009, vol. 39, no. 5, s. 497-513.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu