BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Tomasz Tadeusz (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy; Autorskie Licea Artystyczne "ALA" we Wrocławiu; CKU przy ZK nr 1 we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług
Sustainable Development Strategy as a Challenge for the Processes of Transformation in Industry and Services
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 15, s. 219-228, bibliogr. 12 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych = Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems
Słowa kluczowe
Transformacja przedsiębiorstw, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Etyka biznesu
Transformation of enterprises, Enterprise sustainable development, Business ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Budowa zintegrowanego systemu wartości w obrębie firmy to już nie tylko wyzwanie dla transformującego się przemysłu i usług, ale swoisty standard, bez którego przedsiębiorstwa w niedługim czasie nie będą mogły się obejść. Stopień wierzytelności firmy, jej działań w sferze etyki środowiskowej i społecznej, staje się coraz ważniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy firma jest wystarczająco konkurencyjna wobec innych podmiotów i czy warto, aby była obecna na rynku. Przyjęcie i uwzględnianie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju z czasem stanie się wskaźnikiem kondycji przedsiębiorstwa, wskaźnikiem dla jego być czy nie być.(fragment tekstu)

Sustainable Development is a strategy which has evidently expanded in the economy. Processes of industry and services transformation become a favourable occasion especially for ethical reflection. Sustainable Development as a strategy of company management is a real challenge for the above mentioned processes. This article concentrates on the advantages of this strategy put into practice, which allows the perception of such problems as: environmental protection, care about the place of employment, local society, etc.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 2. Agenda 21, 1997, Sprawozdanie z realizacji w latach 1992-1996, MOŚZNiL, Warszawa
 3. Bauman Z., 2000, Globalizacja, PIW, Warszawa
 4. Evan W.M., Freemen E., 1999, Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji "udziałowców zewnętrznych". Kapitalizm Kantowski, [w:] G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa
 5. Frederick W.C., Davis K., Post J.E., 1988, Business and Society. Corporate Strategy, Public Ethics, McGraw-Hill Publishing Company, New York
 6. Friedman M., 1999, Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków, [w:] G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa, s. 260-2265
 7. Gelbspan R., 1998, The Heat is On, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts
 8. Johannesburg Summit, 2002, World Summit on Sustainable Development, UN, Washington
 9. Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju, EMKA, Warszawa
 10. Mouffe Ch., 2005, Paradoks demokracji, WNDSWE, Wrocław
 11. Rybak M., 2004, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
 12. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2005, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu