BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Teoria wartości i teoria podziału w polskiej szkole historycznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej., 2012, s. 131-147, tab.,bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Historia myśli ekonomicznej, Polska szkoła historyczna w ekonomii
Economic theory, History of economic thought, Polish Historical School in Economy
Abstrakt
Drugim równoległym do nurtu subiektywistyczno-marginalistycznego kierunkiem w myśli ekonomicznej był historyzm. Narodził się w Niemczech z rozwijanych od początku XIX w. do lat 40. nurtów społecznych: romantycznego i narodowego. Na ich bazie powstała najpierw starsza, a następnie młodsza szkoła historyczna. Genezy niemieckiej szkoły historycznej należy szukać w sytuacji ekonomiczno-społecznej, jaka występowała w XIX w. na obszarze tego państwa. "W Niemczech prąd socjologiczny wypłynął z różnych, choć zbliżonych do siebie źródeł. Hegla pojmowanie dziejów jako urzeczywistnienia absolutu w ludzkości oraz obiektywne znaczenie, przypisywane przezeń każdemu kompleksowi dziejowemu jako logicznie koniecznemu szczeblowi tego urzeczywistnienia, zawierały oczywiście pierwiastki, które mogły się rozwinąć w pogląd na świat O charakterze częściowo historycznym, częściowo socjologicznym, skoro tylko ukształtowało się należycie pojęcie społeczeństwa". Połączenie rozważań socjologicznych Fichtego, Hegla i Schellinga dotyczących roli społeczeństwa, wzrastający nacjonalizm i odmienność ustroju społeczno-politycznego Niemiec stanowiły dogodne warunki do budowy własnej, odrębnej szkoły naukowej. Wskazuje się także, że powstanie tej szkoły to odpowiedź na ekonomię klasyczną. Poglądy stanowiły zarówno opozycję wobec utylitarystyczno-indywidualnej filozofii angielskiej, jak również wobec badań ekonomicznych (angielskich i francuskich), gdzie dominowały abstrakcja i uogólnienia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Znaniecki F. : Społeczne role uczonych. Red. J.Szacki. PWN, Warszawa 1984.
 2. Prąd socjologiczny w filozofii nowoczesnej. W : Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Heinricha, Kraków 1927.
 3. Górski J., Sierpiński W.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej (1870-1950). PWN, Warszawa 1987.
 4. Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. T. I. Wydawnictwo Delfin, Lublin 1991.
 5. Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2007.
 6. Lifschitz F.: Die historische Schule der Wirtschaftswissenschaft. Verlag von Stämpfli & Cie, Bern 1914.
 7. Max Weber. Soziologie. Universalgeschichtliche Analysen. Politik. J. Winckelmann (Hrsg.), Alfred Kroner Verlag, Stuttgart 1992.
 8. Szacki I.: Historia myśli socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 9. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 1994.
 10. Gide K., Rist K.: Historja doktryn ekonomicznych. Od fizjokratów do czasów najnowszych. T. II. Gebethner i Wolff, Warszawa 1920.
 11. Lityńska A.: Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001.
 12. Żurawicki S.: Myśl ekonomiczno-polityczna w Polsce okresu międzywojennego. PWN, Warszawa 1970.
 13. Głąbiński S.: Wykład ekonomiki społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej i z historią ekonomiki. Nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Wende i SKA, Lwów 1913.
 14. Wójcik S.: Ekonomia społeczna według koncepcji Stanisława Grabskiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.
 15. Grabski S.: Ekonomja społeczna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1933.
 16. Guzicki L., Żurawicki S.: Polscy ekonomiści XIX i XX wieku. PWE, Warszawa 1984.
 17. Brzeski T.: O granicach ekonomii społecznej. Granice pojęciowe i pojęcia graniczne. Akademia Umiejętności, Kraków 1925.
 18. Brzeski T.: Ekonomia i teoria gospodarowania. Nakładem Komitetu Wydawniczego Podręczników Akademickich, Warszawa 1938.
 19. Głąbiński S.: Historia ekonomiki. T. II. Historia ekonomiki polskiej. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, Lwów 1939.
 20. Nowicki J.: Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 21. Daszyńska-Golińska Z.: Zarys ekonomii społecznej. Księgarnia Polska, Lwów 1898.
 22. Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej. Red. U. Zagóra-Jonszta. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 23. Nowicki J.: Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku. PWN, Warszawa 1991.
 24. Nowicki J.: Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 25. Głąbiński S.: Historia ekonomiki. T. II. Historia ekonomiki polskiej. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, Lwów 1939.
 26. Lityńska A,: Polska szkoła historyczna w ekonomii. Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1994.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu