BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmańska-Maruszak Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wynagrodzenia w okresie spowolnienia gospodarczego
Wages during economic downturn
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 2 (28), s. 27-42, wykr., tab., bibliogr. poz. 16
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Płace, Kryzys gospodarczy, Zatrudnienie, Produktywność pracy
Remuneration, Wages, Economic crisis, Employment, Labour productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza zmian w wynagrodzeniach w kontekście spowolnienia gospodarczego. Przedstawiono dynamikę przeciętnych wynagrodzeń w krajach UE i w Polsce na tle danych dotyczących PKB i liczby pracujących. Zaprezentowano wyniki wybranych badań dotyczących sposobów redukcji kosztów pracy przez przedsiębiorstwa w wybranych krajach UE przejawiające się głównie w zwolnieniach i ograniczaniu czasu pracy. Przedsiębiorcy byli mniej skłonni do redukcji płac w obawie przed spadkiem morale załogi. W warunkach spowolniania gospodarczego najbardziej eksponowana była kosztowa i motywacyjna funkcję wynagrodzeń. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyze the changes in wages in the context of economic downturn. The dynamics of average wage in the EU and Poland as well as the data on changes in GDP and the number of employees have been presented. The results of the research carried out in selected EU countries revealed the strategies of reducing labor costs implemented by the companies. Their reaction to the crisis was primarily related to reductions in employment and working hours. Companies were not willing to reduce wages because of fear that it would have a negative impact on employees' morale. The analysis revealed that in the wake of the economic slowdown most businesses treat wages on the one hand - as costs and on the other as an important incentive for employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babecký, J., Du Caju, P., Kosma, T., Lawless, M., Messina, J. and Rőőm, T. (2010), Downward nominal and real wage rigidity: Survey evidence from European Firms, "Scandinavian Journal of Economics", No. 4.
 2. Borkowska, S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń. Tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Borkowska, S. (2007), Wynagradzanie, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa..
 4. Eurofund (2012), Wages and working conditions in the crisis, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn1203015s/tn1203015s.htm.
 5. European Commission (2013), European Economic Forecast, Winter 2013, "European Economy", No. 1..
 6. Eurostat (2013), Unemployment statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics [04.04.2013].
 7. Fabiani, S., Lamo, A., Messina, J., and Rőőm, T. (2010), Firm adjustment during times of crisis, 7th ECB/CEPR Labour Market Workshop, Unemployment developments after the crisis, European Central Bank, Frankfurt am Main http://www.ecb.int/events/conferences/shared/pdf/labourmarket/messinafinal.pdf?0423b-776673f751065d0db7429ebdb14 [10.04.2013].
 8. GUS (2009), Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 roku, Warszawa..
 9. GUS (2012), Produkt krajowy brutto w 2012 r. Szacunek wstępny, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12449_PLK_HTML.htm [10.04.2013].
 10. GUS (2013), Komunikaty i obwieszczenia prezesa GUS w latach 2008-2013 http://www.stat.gov.pl/gus/komunikaty_PLK_HTML.htm.
 11. ILO (2010), Global wage report 2010/11: Wage policies in times of crisis, International Labour Office, Geneva..
 12. ILO (2012), Global wage database 2012, http://www.ilo.org/travail/info/db/lang--en/index.htm [04.04.2013].
 13. ILO (2013), Global Wage Report 2012/13: Wages and equitable growth, International Labour Office, Geneva.
 14. O'Farrell, R. (2010), Wages in the crisis, European Trade Union Institute, Brussels.
 15. Pocztowski, A. (red.) (2011), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 16. Torres, R. (2011), Wages and the Global Crisis: Evidence and Policy Issues, ILO, Brussels.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6317
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu