BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszewska-Palacz Ewa
Tytuł
Zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej
Entering into medical services contracts in health care units
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 2 (28), s. 43-58, rys., bibliogr. poz. 17
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Świadczenia zdrowotne, Służba zdrowia, Opieka zdrowotna, Personel medyczny, Zarządzanie zasobami wodnymi, Rynek usług medycznych, Konkurencyjność
Health care benefits, Health service, Health care, Medical staff, Management of water resources, Medical services market, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy procesu zawierania umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, tzw. kontraktów w zakładach opieki zdrowotnej. Dokonano analizy przyczyn rozwoju tej formy działalności leczniczej lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego w dwóch aspektach. Pierwsze ujęcie dotyczy elastyczności zarządzania czasem pracy i zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Z drugiej strony przedstawiono proces zawierania umów kontraktowych jako wyraz wzrastającej konkurencyjności na rynku usług medycznych. Dokonano próby oceny skutków rozwoju umów cywilnoprawnych dla zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce. Praca zawiera również szczegółowy opis procesu zawierania umów kontraktowych na przykładzie doświadczeń własnych Autorki. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the process of entering into medical services contracts, i.e. 'health care institution contracts' (kontrakty w zakładach opieki zdrowotnej). This study analyses two factors that shape the development of this form of employment of physicians, nurses and other medical personnel. On the one hand, managers of health care units seek flexibility in managing working hours and human resources. On the other hand, the increasing competitiveness in the health care market affects the process of entering into 'health care institution contracts' as well. This study attempts to evaluate the effects of the development of the civil law contract on health care system management in Poland. Moreover, the paper includes a detailed description of the process of entering into contract agreements on the basis of the author's personal experience. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak, K. (2011), Elastyczność działania organizacji w sektorze usług medycznych w Polsce, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 2.
 2. Bukiel, K. (2011), 20 lat OZZL, "Gazeta Lekarska", nr 11.
 3. Kalinowski, P. (2012), Lekarze kontraktowi - czy stali się chłopcami do bicia?, "Medical Tribune", nr 19.
 4. Kubot, Z. (2012), Dyżury kontraktowe w ramach indywidualnej praktyki lekarzy-pracowników szpitala, Wydawnictwo Specjalistyczne Klemar, Wrocław.
 5. Łachowska-Brol, E. (2006), Czas pracy lekarzy, "Służba Zdrowia", nr 55-58.
 6. Pocztowski, A. (2008), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Rożko, K. (2013), Szpitale powiatowe szukają specjalistów, "Rynek Zdrowia", nr 3.
 8. Dyrektywa UE, 2003/88/WE.
 9. Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Dz.U. z 1998 r. Nr 93, poz. 592.
 10. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych, Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1136-1142.
 11. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych, Dz.U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1143-1148.
 12. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych, Dz.U. z 2011 r. Nr 111, poz. 653.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2040.
 17. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 217.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6319
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu