BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieżurawska Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Systemy kafeteryjne w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce
Cafeteria systems in Great Britain, USA and Poland
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 2 (28), s. 81-95, tab., bibliogr. poz. 22
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Systemy kafeteryjne, Wynagrodzenia, Płace, Elastyczność płac
Cafeteria systems, Remuneration, Wages, Wage flexibility
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
United Kingdom, United States of America (USA), Poland
Abstrakt
Współczesne uwarunkowania stawiają przedsiębiorstwa wobec konieczności wprowadzania ciągłych zmian i ulepszeń, co wiąże się z uelastycznieniem ich działań we wszystkich sferach. Przykładem elastycznego systemu wynagradzania są systemy kafeteryjne, stanowiące nowoczesną formę płac. Artykuł stanowi analizę systemów kafeteryjnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Dokonano identyfikacji korzyści i zagrożeń wynikających z ich zastosowania. W artykule zaprezentowano również doświadczenia przedsiębiorstw polskich w analizowanym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The contemporary conditions face firms with the necessity of constant implementation of changes and improvements, which is connected with plasticisation of their activity in all spheres. Cafeteria systems, an innovative form of payment, are a good example of elastic remuneration systems. This article presents an analysis of cafeteria systems in Great Britain and in the United States. Identification of advantages and threats following their use has been performed. In the article the conclusions from the empirical studies in some Polish enterprises have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. American Payroll Association, // www.americanpayroll.org (30.01.2013).
 2. Armstrong, M., Baron, A. (1995), The Job evaluation handbook, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 3. Armstrong, M., Brown, D. (2001), New Dimensions in Pay Management, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 4. Armstrong, M., Cummins, A. (2011), The reward management toolkit. A step-by-step guide to designing and delivering pay and benefits, Kogan Page Limited, London.
 5. Armstrong, M. (2006), Employee Reward. People and organizations, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 6. Armstrong, M. (2000), Rewarding Teams, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 7. Borkowska, S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 8. Bragg, S. (2004), Accounting for Payroll, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
 9. Bragg, S. (2003), Essentials of Payroll, Handboken John Wiley & Sons, NY.
 10. Cambridge International Dicttionary of English (1995), Cambridge University Press, Cambridge.
 11. CBI Researches (1994) - CBI/Towers Perrin, London.
 12. Fidzińska, N., Rosa, M. (2002), Płacowe menu, czyli kafeteryjne systemy wynagrodzeń (2), "Personel i Zarządzanie", 17, wrzesień.
 13. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15b.pdf (14.01.2013)
 14. Incomes Data Services (1998) IDS Study No 650, June, London.
 15. Industrial Relations Services (1998), Flexible benefis envolve at Cable & Wireless, "Pay and Benefis Bulletin", IRS, June.
 16. Karaszewska, H. (2003), Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 17. Kopertyńska, M. W. (2000), System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Lupton, T., Fowler, D. (1969), Selecting a Wage Payment System. Research Paper III, Engineering Employers's Federation, London.
 19. Nieżurawska, J. (2010), Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Doktoraty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo - "Dom Organizatora" - TNOiK, Toruń.
 20. Oleksyn, T. (2006), Wynagradzanie efektywne - przegląd problemów, w: S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa.
 21. Strózik-Rytowska, M., Anisimowicz D. (2006), Menu motywacyjne czyli kafeteryjne systemy świadczeń pozafinansowych, "Personel i Zarządzanie", 8.
 22. Urban, B., Wojewódzka, M. (2003), Pakiet menedżera. Najnowsze trendy w wynagradzaniu wyższej kadry kierowniczej na rynkach zachodnich - wyniki badań Mercer Human Resource Consulting, "Personel i Zarządzanie", 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6321
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu