BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmigielska Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Mnożnikowy mechanizm wynagradzania i jego zmiany w opinii członków korpusu służby cywilnej
Multiplier compensation mechanism and its changes in opinion of civil servants
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 2 (28), s. 97-112, tab., wykr., bibliogr. poz. 5
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Wynagrodzenia, Płace, Badania ankietowe
Civil service, Remuneration, Wages, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi prezentację wyników dwóch badań ankietowych mających na celu poznanie opinii członków korpusu służby cywilnej na temat mnożnikowego systemu wynagradzania. Wyniki badań pozwalają dodatkowo na porównanie sposobu postrzegania systemu płacowego przed i po reformie płacowej oraz poznanie opinii respondentów na temat samej reformy płac i nowo wdrożonych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowanie omawia także zmiany w systemie wynagradzania w korpusie. (abstrakt oryginalny)

The paper is a presentation of the results of the two surveys of the civil servants, conducted in order to know their opinion on the multiplier system of remuneration. Furthermore the results allow to compare the perception of the payroll system before and after the reform. It also provides information on the civil servants perception of the reform and implemented human resources management tools. Moreover, the paper discusses briefly the changes in the pay system in the civil service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przegląd służby cywilnej, Nr 3, listopad-grudzień 2009, KPRM, www.dsc.kprm.gov.pl
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, Dz. U. z 2007r. Nr 12, poz. 78 i 79 z późn. zm.
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, Dz. U. z 2009r. Nr 211, poz. 1630.
  4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, Dz.U. z 2008 Nr 227, poz.1505 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 roku o służbie cywilnej, Dz.U. z 2006 Nr 170 poz.1218 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6322
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu