BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Merło Paweł (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Rola polityki podatkowej państwa w kształtowaniu poziomu inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
The Role of Tax Policy in Setting the Level of Real Investments of Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło
Studia BAS, 2014, nr 1 (37), s. 141-166, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Inwestycje rzeczowe, System podatkowy, Ulgi podatkowe, Pobudzanie przedsiębiorczości
Tax policy, Real investments, Tax system, Tax incentives, Stimulation of entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka podatkowa prowadzona przez państwo stanowi jeden z fundamentów w stwarzaniu warunków do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz prowadzonej przez ten sektor działalności inwestycyjnej. Jednym z kluczowych czynników, który determinuje rozwój, jest kreowanie dogodnych przepisów podatkowych, sprzyjających inwestującym podmiotom. Stworzenie "przyjaznego przedsiębiorstwom" systemu polityki podatkowej zapewnić może wzrost inwestycji w tym sektorze i, co za tym idzie, stymulować ich rozwój, czego skutkiem będzie wzrost produktu krajowego brutto (PKB). Dzięki temu państwo może uzyskać efekt sprzężenia zwrotnego, w wyniku którego nastąpi nie tylko rozwój przedsiębiorstw, ale również wzrost wpływów budżetowych w przyszłości. Celem badań zaprezentowanych w tym artykule jest wskazanie roli polityki podatkowej w kształtowaniu poziomu inwestycji rzeczowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

The aim of the paper is to discuss the influence of tax policy on the level of investments of small and medium enterprises (SMEs) in Poland. At the beginning, the author presents some basic assumptions concerning the Polish tax policy and analyses the changes ongoing during the past years in the SME sector. The main focus is placed on the analysis of tax tools used by the government in this sector and the impact they exert on the level of investments made by small and medium enterprises. The author concludes with the results of his research on the impact of Polish tax policy on investments made by the companies from the sector.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, GUS, opracowania z lat 2007-2013.
 2. Jamroży M., Sobieszek M., Obniżanie ciężarów podatkowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2010.
 3. Komar A., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1996.
 4. Lissowski O., Instrumenty finansowe wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
 5. Maliszewska A., Podatkowe dochody budżetu państwa w 1992 roku, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, informacja nr 72, 1992.
 6. Pomorska A., Polski system podatkowy: założenia a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 20112012, PARP, Warszawa 2013.
 8. Szlęzak-Matusewicz J., W 2012 r. więcej firm skorzysta z przywilejów podatkowych. http://mojafirma.infor.pl/raport-dnia/214451,W-2012-r-wiecej-firm-skorzysta-z-przywilejow-podatkowych.html.
 9. Wolański R., System podatkowy, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2004.
 10. Woźniak M., System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, AGH, Kraków 2011.
 11. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 80, poz. 350).
 12. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397).
 13. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926).
 14. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535).
 15. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807).
 16. www.bip.us-kluczbork.biuletyn.info.pl
 17. www.eerb.nbportal.pl
 18. www.epmpf.eu
 19. www.geografia.dwgm.pl
 20. www.microsoft.com
 21. www.mikrofirmy.pl
 22. www.mf.gov.pl
 23. www.mg.gov.pl
 24. www.mrr.gov.pl
 25. www.parp.gov.pl
 26. www.pit.pl
 27. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu