BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gładys-Jakóbik Jolanta
Tytuł
Kobiety w przestrzeni publicznej
Woman in Public Sphere
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 3, s. 55-72, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie kobiet, Media, Przestrzeń publiczna
Women employment, Media, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ciągu ostatnich dwudziestu lat w polskiej przestrzeni publicznej zaobserwowano wiele zmian, które odnoszą się także do kategorii kobiet. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna zmusza bowiem do stawiania pytań o motywy ich uczestnictwa w działaniach publicznych, analizy stosowanych przez nie strategii działania czy też trwałości dotychczasowych modeli. (fragment tekstu)

Recent years have brought far reaching changes in the Polish public sphere and woman have played their part in it. It is therefore important to ask about their motivation for participation in public affairs, describe their preferred strategies and think about future, that is ask the question about durability of the chosen models. Public sphere today is growing more and more diverse which makes the task of defining it more difficult than ever. We are still looking for answers to questions such as what is the public sphere? What categories can be used to mark boundaries of public sphere? Who and what influences public sphere? What are the subjects operating in public sphere and what are the limits of their power? J. Habermas, J.S. Mill, J. Rowls, A. Giddens and H. Arendt have tried to answer all those questions and many more. Their thoughts were my inspiration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt H., Kondycja ludzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 2. Bator J., Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, ISP, FSP, Warszawa, 08.1998.
 3. Benhabib S., Feministic Theory and Hannah Arendt's Koncept of Public Space, London 1993.
 4. Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Znak, Warszawa 1995, s. 127.
 5. Dziemba R., "Słaba płeć" w silnych mediach, w: Płeć w życiu publicznym, red. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
 6. Giddens A. , Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2007, s. 219.
 7. Grabowska B., Sfera publiczna - zbyteczna czy niezbędna w państwie liberalnym?, "Filo-Sofija" 2003 nr 1(3), s. 183-192.
 8. Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Held D., Models of Democracy, Polity Press, Cambridge 1986.
 10. Heller W., Trudne porozumienie feminizmu z filozofią polityczną Hannah Arendt. Humanistyka i płeć. Publiczna przestrzeń kobiet: obrazy dawne i nowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, s. 222-224.
 11. http://www.eioba.pl/a/2r6q/kobieta-i-wizerunek-kobiecosci-w-mediach#ixzz1a7HtJg8K (dostęp 23.09.2011).
 12. http://www.hfhr.org.pl/dyskryminacja/ (dostęp 06.10.2011).
 13. Kobieta i wizerunek kobiecości w mediach, http://www.eioba.pl/a/2r6q/kobieta-i-wizerunek-kobiecosci-w-mediach (dostęp 23.09.2011).
 14. Kobiety w służbie publicznej - szklany sufit, http://www. Femka.net/kobiety-w-służbie-publicznej-szklany sufit/ (dostęp 18.07.2010).
 15. Kowalczyk J., Paradygmat zmian w przestrzeni publicznej kobiet, Teka Kom. Politol. i Stosunków Międzynarodowych - OL PAN, Warszawa 2009, s. 4, 18-28.
 16. Michalski C., Gagaistki, "Newsweek" 2011 nr 36, s. 118-119.
 17. Mill J. S., O wolności, Akme, Warszawa 1999.
 18. Miluska J., Przekształcenie ról płciowych a szanse kobiet. Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995, s. 19-38.
 19. Morawski W., Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 92.
 20. Płeć. Wybory. Demokracja, red. R. Siemieńska, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 21. Rawls J., Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 22. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 23. Renzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 24. Seksizm w reklamie. Wolne żarty, http://spoleczenstwo.newsweek.pl/seksizm- w-reklamie-wolne-zarty,59 606,1,1.html (dostęp 07.10.2011).
 25. Siemieńska R., Kontrakt płci. Między sferą prywatną a publiczną, w: Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2011.
 26. Szowinizm w programach publicystycznych: badania, http://www.polskatimes.pl/dodatki/rozmaitosci/406717,szowinizm-w-programach-publicystycznych-badan (dostęp 7.10.2011).
 27. Titkow A., Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 224.
 28. Twardowska A., Olczyk E., Kobiety w mediach, www.temida.free.ngo.pl/rapmedia.htm (dostęp 14.07.2011).
 29. www.dsc.kpm.gov.pl/userfiles/kobiety_w_sluzbie_publicznej.doc
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.3.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu