BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowski Sławomir
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania usług administracyjnych świadczonych przez urzędy gminy
Socioeconomical Conditions of Administrative Servicing Performed by Local Authorities
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2008, nr 41, s. 51-72, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Gmina, Usługi publiczne, Procesy społeczne
Services, District, Public services, Social process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na społeczno-ekonomiczny wymiar usług administracyjnych, poprzez wykazanie jak oba zakresy (społeczny i ekonomiczny) są związane i zależne od siebie, jak silnie oddziałują na siebie. Ponadto artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie na ile jest zasadna i czemu może służyć analiza procesu świadczenia usług w sektorze administracji od strony ekonomicznej i socjologicznej. Takie ujęcie problemu wynika z przyjętego założenia, że o ile w zakresie działalności gospodarczej, kwestia dotycząca relacji z klientem została gruntownie zbadana i opisana, to w zakresie działalności administracyjnej nadal istnieje potrzeba prowadzenia wielu badań zarówno empirycznych jak i teoretycznych. Zaproponowane podejście w niniejszym artykule odnosi się do relacji interpersonalnych na linii urzędnik - klient, ponadto traktuje usługi świadczone przez urząd jako określony rodzaj procesu społecznego, w którym wyodrębnić można aktorów społecznych oraz istotne etapy. Wskazany wymiar usług, ma szczególne znaczenie dla klientów, którzy to poprzez interakcje z urzędnikiem kreują społeczny wizerunek urzędu, a tym samym władzy samorządowej odpowiedzialnej za jego funkcjonowanie. Połączenie wiedzy socjologicznej i ekonomicznej pozwoli na całościowe ujęcie procesu świadczenia usług w administracji lokalnej, co umożliwi lepsze zrozumienie kierujących nim mechanizmów. W tym celu poddano analizie współczesną literaturę ekonomiczną i socjologiczną odnoszącą się do poruszanego problemu. Ponadto zwrócenie uwagi na społeczno- ekonomiczny wymiar usług pozwoli na bardziej trafne zdiagnozowanie stanu administracji samorządowej na szczeblu gminy w Polsce, której historia jest nadal bardzo młoda. Proces kształtowania się profesjonalnej administracji oraz wzoru nowoczesnego urzędnika samorządowego nadal trwa. Zmiany nie dobiegły końca, trwają i będą trwały jeszcze długo z uwagi na potrzebę dostosowania zasad funkcjonowania administracji do standardów europejskich i światowych. (fragment tekstu)

The investigative range of the present article compares the social and economic conditions of the process of services, by means of which the governments of cities and communes execute tasks charged to them. The analysis of this issue from the socioeconomic side has the aim of exhibiting the complexity and dynamics of the process of administrative services. Through this will be a better understanding of the mechanisms directing this area of human activity. An investigative method based on the theoretical analysis of contemporary literature regarding the question raised was applied for this aim. The characteristics of the service activity were described, taking into consideration public and administrative services. The stages of the process of administrative services were introduced, and the role of officials and customers as actors in the process of the social interaction was characterized. Correct understanding of the discussed dimensions of administrative services will allow for better adaptation of the workings of council administrations on the rung of the commune for present conditions and social expectations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Fundacja "Kadry dla Wielkopolski", Poznań 1998.
 2. Doktór K., Socjologia organizacji: szkoły i kierunki badawcze, w: Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról, red. W. Morawski, PWN, Warszawa 1976.
 3. Dziarski G, Kłosowski W, Usługi publiczne, w tym usługi komunalne, Agencja wydawnicza MT, Warszawa 2003.
 4. Frankowski Z., Działalność marketingowa gminy. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, WSH, Ciechanów 2000.
 5. Horovitz J., Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006.
 6. Jędrzejczak J., Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 7. Lange O., Ekonomika polityczna, PWE, Warszawa 1959.
 8. Niewadzi Cz., Usługi w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1975.
 9. Panasiuk A., Tokarz A., specyfika i klasyfikacja usług, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk. J, Perenc, G. Ros, PWN, Warszawa 2005.
 10. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 11. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 12. Rybicki P., Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa 1979.
 13. Rylke M., Organizacja usług w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1970.
 14. Sowa K, Elementy ogólnej socjologicznej teorii zrzeszeń, PWN, Warszawa 1988.
 15. Styś A. Oleamik J., Ekonomika i organizacja usług, wyd. II, PWE, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu