BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Książkiewicz Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Lokalne instytucje pomocy społecznej w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet
Local Welfare Institutions in the Process of Social and Professional Activation of Unemployed Women
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 3, s. 73-91, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Bezrobocie kobiet, Wykluczenie społeczne, Polityka społeczna
Social assistance, Female unemployment, Social exclusion, Societal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyszłość społeczeństw wysoko rozwiniętych, perspektywa deindustrializacji wiąże się ze stopniowym spadkiem zapotrzebowania na pracę człowieka w jej dotychczasowym, "przemysłowym" znaczeniu oraz z ko niecznością poszukiwania - w sytuacji stale obecnego bezrobocia - sposobu na zachowanie i przywracanie indywidualnego poczucia sprawstwa i spoistości społecznej. Jedna z przyczyn owej zmiany związana była, i jest nadal, z nowymi technologiami i metodami zarządzania. W efekcie komputeryzacji, automatyzacji i zwiększonej wydajności pracy wystarczy 20% czynnych zawodowo, aby utrzymać gospodarkę w rozruchu - nie ma zapotrzebowania na więcej siły roboczej. Owe zmiany są istotnym źródłem wykluczenia społecznego, tzw. społecznych ran - obszarów wielkomiejskiej nędzy, zaniku motywacji życiowej, zaburzeń tożsamości, likwidacji miejsc społecznych (tzw. nisz ekologicznych), braku wzajemnego zaufania i odpowiedzialności, braku instynktu pomocy wzajemnej oraz ostatecznie spójności środowisk lokalnych. (fragment tekstu)

Contemporary theories of politics, and social assistance - stress that the effectiveness of social programs in the field of community work with groups at risk of marginalization processes is determined by quality of service provided in this area at the level of local institutions. The financial crisis of the welfare state - has highlighted the weakness of the central management of social programs, at the level of individual regions, and thus the need for a new approach to the problems of the excluded. Long-term unemployment, disability, many children and sex are those factors that promote the processes of exclusion - in Poland, a group particularly at risk are women who live outside large cities. The analysis shows that the appropriate support by local aid institutions - raises the prospect of becoming independent women still excluded from the labor market. However, in order to be successful, must be complied with certain conditions into account the local conditions of socio-economic potential. A chance for the preparation of programs targeted to a specific group, including its characteristics and needs - are carried out from 2008 projects under the Human Capital Operational Programme, funded by the European Union. In this elaboration I present the experience of three municipalities voivodeship with the implementation of programs for the group of unemployed women. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywizacja środowisk lokalnych, red. P. Sałustowicz, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2005.
 2. Aronson E., Wilson T. D., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1999, rozdz. 4.
 3. Decentralizacja funkcji społecznych państwa, red. J. Hryniewicz, ISP, Warszawa 2002.
 4. Frieske K., Ofiary sukcesu. Zjawiska marginalizacji społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1997.
 5. Giddens A., Europa w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2009.
 6. Krzyszkowski J. , Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005.
 7. Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Historia i współczesność, , "Praca Socjalna" 2008 nr 3.
 8. Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. S. Kawula, E. Marynowicz-Hetka, A. Przecławska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003.
 9. Polacy równi i równiejsi; klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim, red. M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 2010.
 10. Sennet R., Korozja charakteru, Muza SA, Warszawa 2006.
 11. Ustawa: z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie kompetencji organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, DzU nr 106, poz. 668.
 12. Ustawa: z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, DzU nr 91, poz. 576.
 13. Ustawa: z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trzystopniowego podziału terytorialnego, DzU nr 96, poz. 603.
 14. Ustawa: z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU nr 91, poz. 578.
 15. Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, s. "Studia i Monografie, red. K. Frieske, Wyd. IPiSS, Warszawa 2004.
 16. Wykluczeni - wymiar społeczny, materialny i etniczny, red. M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.3.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu