BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grad Jan
Tytuł
Jerzy Kmita (1931-2012) - logik, metodolog, filozof nauki i kultury, twórca szkoły naukowej
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 34, s. 319-334
Tytuł własny numeru
Nowe perspektywy filmoznawstwa
Słowa kluczowe
Biografie, Przegląd dorobku naukowego
Biography, Overview of scientific achievements
Kmita Jerzy
Abstrakt
Przedstawiono sylwetkę i działalność naukową Jerzego Kmity - filozofa i teoretyka kultury.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak G., Kmita J., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Wyd. IK, Warszawa 1991; Wydanie II, 1994.
 2. Kmita J., (red.), Elementy marksistowskiej metodologii humanistyki, Wyd. Poznańskie 1973.
 3. Kmita J., Epistemologia w oczach kulturoznawcy, "Studia Filozoficzne", 1985, nr 4, s. 17-36.
 4. Kmita J., Jak słowa łączą się ze światem? Studium krytyczne neopragmatyzmu, Wyd. IF UAM, Poznań 1995.
 5. Kmita J., Jak uprawiać metodologię nauk (Uwagi polemiczne w związku ze szkicem T. Batoga), "Studia Filozoficzne", 1975, nr 1, s. 79-86.
 6. Kmita J., Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, WN UAM, Poznań 2007.
 7. Kmita J., Kostyrko T., Elementy teorii kultury. Wykłady dla studentów kulturoznawstwa, WN UAM, Poznań 1983.
 8. Kmita J., Kultura i poznanie, PWN, Warszawa-Poznań 1985.
 9. Kmita J., Kulturoznawstwo nie jest socjologią kultury "Kultura Współczesna" 1999, nr 2, s. 26-29.
 10. Kmita J., Metodologia nauk jako dyscyplina humanistyczna, "Studia Filozoficzne", 1972, nr 1, s. 43-63.
 11. Kmita J., Nowak L., Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki, WNUAM, Poznań 1968.
 12. Kmita J., O kulturze symbolicznej, COMUK, Warszawa 1982.
 13. Kmita J., O naukowo-teoretycznym ujęciu kultury symbolicznej, [w:] J. Kmita (red.), Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce, PWN, Poznań 1978, s. 69-84.
 14. Kmita J., O poznawczym oraz praktycznym znaczeniu bada% metodologicznych, "Studia Filozoficzne", 1973, nr 6, s. 175-188.
 15. Kmita J., Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Bogucki Wyd. Naukowe Poznań 2007.
 16. Kmita J., Przegląd zasadniczych koncepcji znaczenia wyrażeń, "Zeszyty Naukowe UAM - Filozofia - Psychologia - Pedagogika", 1964, nr 8, s. 326-380.
 17. Kmita J., Szkice z teorii poznania naukowego, PWN, Warszawa 1976.
 18. Kmita J., Twierdzenia bezpośrednio oparte na rozumieniu wyrażeń, "Zeszyty Naukowe UAM - Filozofia", 1964, nr 8, s. 382-451.
 19. Kmita J., Wykłady z logiki dla studentów Wydziału Filologicznego, WN UAM, 1969, t. 1 i 2.
 20. Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk dla studentów wydziałów humanistycznych, PWN, Warszawa 1973, II wyd. 1975, III wyd. 1976, IV wyd. 1977.
 21. Kmita J., Wymykanie się uniwersaliom, ON, Warszawa 2000.
 22. Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, PWN, Warszawa 1971.
 23. Kmita J., Z problemów epistemologii historycznej, PWN, Warszawa 1980.
 24. Kmita J., Zamiara K., Miejsce absolwenta kulturoznawstwa w organizacji życia kulturalnego, "Życie Szkoły Wyższej", 1980, nr 11-12, s. 25-37.
 25. Topolski J. (red.), Założenia metodologiczne "Kapitału" K. Marksa, KiW, Warszawa 1970.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu