BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartczak Magdalena (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Na Wschodzie, czyli nigdzie : spojrzenie na kino Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie postkolonialnej
In the East, that is, Nowhere : a Look at Central and Eastern European Cinema from the Postcolonial Perspective
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 34, s. 31-53, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe perspektywy filmoznawstwa
Słowa kluczowe
Produkcja filmowa, Przemysł filmowy, Kinematografia
Film production, Film industry, Cinematography
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Opowiadające wciąż na nowo swoją przeszłość kino Środkowej Europy często porusza więc takie tematy jak melancholia, resentyment, poczucie niedookreślenia, peryferyzacji i niestabilności. Poniższe analizy będą dotyczyć tego, jak wspomniane motywy wybrzmiewają w kulturowej narracji Węgier, Rumunii i Bałkanów, a punktem wyjścia do rozważań będzie kino Zoltana Huszarika, Béli Tarra, autorów nowego kina rumuńskiego oraz mistrzów kinematografii bałkańskiej: Theo Angelopoulosa, Emira Kusturicy i Danisa Tanovicia. (fragment tekstu)

This article explores the theme of applying postcolonial theory to the culture of Central and Eastern Europe, basically - to the contemporary cinema. Eastern European postcolonial consciousness at the end of the 20th century is marked by overcoming cultural provinciality and marginality and, as such, is infected with imaginary revenge and the emotion of resentment to a significant degree. Eastern European cinema is a field where postcolonial imagination is articulated and where various forms of cultural identification are tested. The interpretations offered here focus on selected works of Hungarian auteurs: Zoltan Huszarik and Béla Tarr, as well as of several directors of the new Romanian cinema and filmmakers from Balkans: Theo Angelopoulos, Emir Kusturica and Danis Tanović. Their stories are strongly connected with the Eastern European experience of being dominated by the Soviet empire and marginalized by the Western countries. They reflect such distinctive elements of cultural mentality as the experience of melancholy, foreclosure and alienation. Their cinema portrays space which is marked by historical traumas of communism and which is suspended between Eastern and Western Europe as well as between a difficult past and an unsteady future. Each of these countries has to confront different problems and the films, on the one hand, emphasize these cultural differences, while on the other hand, they build a somewhat consistent picture of a typical mentality and experiences. These analyses lead to the conclusion that cinema not only illustrates some sociocultural condition, but it can also be a form of working through some historical and political experiences in a proper film language. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andruchowycz J. (2006), Dziś łączy nas trauma komunizmu, a nie dziedzictwo Habsburgów. Z Andruchowyczem rozmawia Filip Memches, "Dziennik, Europa Świat" nr 128/37
 2. Boia L. (2003), Rumuni. wiadomość, mity, historia, tłum. K. Jurczak, Kraków
 3. Bucholtz M. (2009), Wstęp do Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym, red. tejże, Toruń
 4. Cieliczko P. (2006), Tożsamość jednostkowa, "Tygiel Kultury", nr 4-6
 5. Cioran E. (1997), Historia i utopia, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa
 6. Domańska E. (2006), Problem kryzysu historii akademickiej, [w:] tejże, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań
 7. Dziamski G. (2004), Hybrydyczna tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków
 8. Fiut A. (2006), Spotkania z innym, Kraków
 9. Gourgouris S. (2002), Hypnosis and Critique: Film Music for the Balkans, [w:] Balkan as metaphor: between globalization and fragmentation, red. D.I. Bjelić, O. Savić, Londyn, Massachusetts
 10. Gryglewicz T. (1992), Malarstwo Europy Środkowej 1900-1914: tendencje modernistyczne i wczesnoawangardowe, Kraków
 11. Górska U. (2008), Europa Środkowa na rozdrozu, "Tekstualia", nr 1 (12)
 12. Jankowska M. (2004), Świat według Emira Kusturicy, Poznań
 13. Jezernik B. (2007), Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, tłum. P. Oczko, Kraków
 14. Kaplan R. (2010), Bałkańskie upiory. Podróż przez historię, tłum. J. Ruszkowski, Wołowiec
 15. Kiš D. (1989), Wariacje na tematy Środkowoeuropejskie "Res Publica Nowa", nr 1
 16. Kundera M. (1984), Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, tłum. M.L., "Zeszyty Literackie", nr 5
 17. Magris C. (2004), Dunaj, tłum. J. Ugniewska, A. Osmólska-Mętrak, Warszawa
 18. Nowak A. (2007), Od imperium do imperium: spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Kraków
 19. Skórzewski D. (2006), Postkolonialna Polska: projekt (nie)możliwy, "Teksty Drugie", nr 1-2
 20. Solarz M.W. (2009), Trzeci wiat. Zarys biografii pojęcia, Warszawa
 21. Szaruga L. (2008), Palimpsest Międzymorza (zarys problematyki), "Tekstualia", nr 1 (12)
 22. Szucs J. (1995), Trzy Europy, tłum. J. M. Kłoczowski, Lublin
 23. Thompson E. (2005), Said a sprawa polska, "Dziennik, Europa Świat", nr 149/05
 24. Todorowa M. (2008), Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor i M. Budzińska, Wołowiec
 25. Varga K. (2007), Gulasz z turula, Wołowiec
 26. Waligórski M. (2008), Środkowoeuropejska refleksja historiozoficzna wobec postmodernizmu, "Tekstualia", nr 1 (12)
 27. Wolff L. (1994), Inventing Eastern Europe The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford
 28. Žižek S. (2001), Przekleństwo fantazji, tłum. A. Chmielewski, Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu