BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morozow Iwona (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Antropologia i filmoznawstwo : dialogu ciąg dalszy?
A Dialogue Between Anthropology and Film Studies : to Be Continued...?
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 34, s. 55-78, bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe perspektywy filmoznawstwa
Słowa kluczowe
Produkcja filmowa, Przemysł filmowy, Antropologia
Film production, Film industry, Anthropology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest natomiast przede wszystkim próba przybliżenia stanowisk postulowanych i realizowanych w Polsce, łączących film i antropologię, a także umiejscowienie ich w kontekście stanowisk amerykańskich i brytyjskich, co ma jednocześnie służyć zarysowaniu nowych perspektyw badawczych oraz wskazać na możliwość kontynuowania interdyscyplinarnych studiów nad kinem i kulturę filmową, włączających antropologię jako istotnego ich uczestnika. (fragment tekstu)

This article discusses several perspectives on a possible, further relation between anthropology and film in Poland while taking into account some proposals from Polish, British and American researchers. As anthropology deals with the present culture and society as well as with all aspects of society's life to an increasing extent, a part of it will also need to engage with film and film culture, which, as a powerful medium, could no longer be ignored. But in order to deal with film, anthropology needs to gain a deeper insight into film studies to be able to adopt a holistic approach and create space for interesting analysis. Thus, the authoress pays attention to both past and new, promising perspectives, which could strengthen and diversify the alliance between these two disciplines (anthropology and film studies) in an interdisciplinary (or multidisciplinary) discourse on film in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abu-Lughod L. (2002), Egyptian Melodramas - Technology of the Modern Subject?, [w:] Media Worlds: Anthropology on New Terrain, red. F. Ginsburg, L. Abu-Lughod, B. Larkin, Berkeley
 2. Adamczak M. (2010), Globalne Hollywood, filmowa Europa i Polskie kino po 1989 roku, Gdańsk
 3. The Anthropology of Media: A Reader (2002), red. K. Askew, R. Wilk, Oxford
 4. Banks M. (2007), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, tłum. P. Tomanek, Warszawa
 5. Bateson G. (1980), An Analysis of the Nazi Film "Hitlerjunge Quex"', "Studies in Visual Communication", 6(3)
 6. Bennett J.W. (2010), Antropologia stosowana i antropologia w działaniu. Aspekty ideologiczne i pojęciowe, tłum. A. Kościańska, M. Petryk, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Cervinková, B.D. Gołębniak, Wrocław
 7. Chow R. (1995), Primitive Passions: Visuality, Sexuality, Ethnography and Contemporary Chinese Cinema, New York
 8. Dickey S. (1993), Cinema and the Urban Poor in South India, Cambridge
 9. Drummonda L. (1995), American Dreamtime: A Cultural Analysis of Popular Movies and their Implications for a Science of Humanity, Lanham
 10. Geertz C. (2005), Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. Piechaczek, Kraków
 11. Gillespie M. (1995), Sacred Serials, devotional viewing and domestic worship: A case studying the interpretation of two TV versions of The Mahabharata in a Hindu family in west London, [w:] To Be Continued...: Soap Operas around the World, red. R.D. Allen, London and New York
 12. Górny K. (2005), Czy istnieje antropologia filmu w Polsce?, "Zew", 1(7)
 13. Gray G. (2010), Cinema: A Visual Anthropology, Oxford-New York
 14. Helman A., Godzic W. (red. - 1982), Film: tekst i kontekst, Katowice
 15. Helman A., Ostaszewski J. (2010), Historia myśli filmowej, Gdańsk
 16. Hendrykowski M. (1994), Słownik terminów filmowych, Poznań
 17. Hopfinger M. (1991), Film i antropologia, [w:] Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia, red. Z. Benedyktowicz, D. Palczewska, T. Rutkowska, Warszawa
 18. Jackiewicz A. (1975), Antropologia filmu, Kraków
 19. Keifenheim B. (2006), Krytyczne uwagi na temat antropologii wizualnej. "Kwartalnik Filmowy", nr 54-55
 20. Kozubek M. (2010), Filmoterapia. Teoria i praktyka, Wrocław, WNHiP (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Tadeusza Szczepańskiego)
 21. Krasniewicz L. (2006), Round up the Usual Suspects: Anthropology Goes to the Movies, "Expedition", 48(1)
 22. Lewicki A. (2007), Sztuczne $wiaty. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wrocław
 23. Mead M. (2000), Studying Contemporary Western Society: Method and Theory, Oxford
 24. Miczka T. (1992), Wielkie żarcie i postmodernizm, Katowice
 25. Miczka T. (1996), Postmodernistyczne gry w kino, gry w kinie i gry o kino, [w:] Film - sztuka kulturowych poszukiwań i odkryć, red. J. Trzynadlowski, Wrocław
 26. Miner H. (1999), Rytuały cielesne wśród Nacirema, tłum. J. Minksztyn, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Warszawa.
 27. Misiak A. (2006), Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA). Analiza socjologiczna, Kraków
 28. Ortner S.B. (2010), Access: Reflections of studying up in Hollywood. "Ethnography", 11(2)
 29. Pełczyński G., Vorbrich R. (2004), Słowo wstępne, [w:] Antropologia wobec fotografii i filmu, red. tychże, Poznań
 30. Pink S. (2009), Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Kraków
 31. Powdermaker H. (1951), Hollywood: The Dream Factory. An Antropologics Looks at the Movie Makers, London
 32. Ruby J. (2000), Picturing Culture. Exploration of Film & Anthropology, Chicago
 33. Sandy P.R. (1976), Anthropology and the public interest: Fieldwork and theory, New York
 34. Schein L. (2008), Text and Transnational Subjectification: Media's Challenge to Anthropology, [w:] Ethnographica Moralia: Experiments in Interpretive Anthropology, red. N. Panourgiá, G. E. Marcus, New York
 35. Sikora S. (2004), Film antropologiczny - antropologia filmu, "Kwartalnik Filmowy", nr 47-48
 36. Sikora S. (2010), Kłopoty ze zbyt bliską kulturą albo antropologia na własnym podwórku. Przypadek filmowy, [w:] Antropolog wobec współczesności, red. M. Radkowska-Walkowicz, P. Walkowicz, Warszawa
 37. Sikora S. (2012), Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Warszawa
 38. Sutton D., Wogan P. (2009), Hollywood Blockbusters. The anthropology of Popular Movies, Oxford - New York
 39. Szyłak J. (2001), Kino i coś więcej. Szkice o ponowoczesnych filmach amerykańskich i metafizycznych tęsknotach widza, Kraków
 40. Traube E. (1992), Dreaming Identities: Class, Gender and Generations in 1980s Hollywood Movies, Boulder
 41. Wolfenstein M. (2000), Movie Analysis in the Study of Culture, [w:] M. Mead, R. Metraux (red.), The Study of Culture at a Distance, New York
 42. Zalewski A. (1998), Strategiczna dezorientacja. Perypetie rozumu w fabularnym filmie postmodernistycznym, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu